0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Druh Nálezy podle období
0-19001901-19501951-20002001-2017
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) Není ohrožený 32x 11x
Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) Není ohrožený 14x 34x 1x
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 6x 10x 205x 6x
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) Není ohrožený 12x 5x 36x 3x
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) Není ohrožený 3x 5x 170x 2x

Literatura

Habitus of Larinioides species © Ota Zimmermann

Аll known species of Larinioides Caporiacco, 1934 are revised. Seven species are recognised, of which one is transferred from Araneus Clerck, 1757 as a new combination, Larinioides jalimovi (Bakhvalov, 1981) comb. n. The first description of a male of L. jalimovi is given. The following four new synonyms are proposed: Epeira gracilis Menge, 1878 syn. n. and Aranea dumetorum islandicola Strand, 1906 syn. n. = L. patagiatus (Clerck, 1757); Araneus cungei Bakhvalov, 1974, syn. n. = Larinioides folium (Schrank, 1803); and Araneus sclopetarius Clerck, 1757 syn. n. = L. cornutus (Clerck, 1757). Detailed illustrations of habitus, copulatory organs, and identification keys of males and females of all Larinioides species are provided.Fotografie

Larinioides cornutus
Larinioides ixobolus
Larinioides patagiatus
Larinioides sclopetarius

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (307 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) 4 4 1 7
Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) 20 10 1 12
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 10 46 6 41
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 10 23 1 24
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) 32 121 23 79
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) 3 7 2 7
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 15 23 1 29
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 1 8 0 6
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) 38 77 35 68
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) 1 4 0 2
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 5 4 0 9
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) 2 9 0 5
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 1 0 2 2
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) 2 0 0 4
?SamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) 1 1 0 1
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 2 2 0 2
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
isSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) 1 3 0 3
raSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) 1 2 0 3
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (247 použitých nálezů)
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) 0 7 2 4
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 3 5 0 7
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) 6 37 16 25
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 1 3 0 3
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) 11 19 6 16
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) 4 4 1 8
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 4 15 0 9
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) 5 9 4 11
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 1 9 0 3
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) 4 26 2 7
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) 0 16 6 9
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) 1 3 0 4
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 2 2 0 2
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) 3 11 0 4
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 2 1 0 3
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) 9 7 0 8
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) 1 3 0 2
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) 6 3 1 5
údolní jasanoolšové luhySamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 5 2 0 5
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) 2 0 0 2
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) 1 7 0 6
vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) 19 2 0 3
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 1 4 1 4
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) 1 6 0 3
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) 0 1 0 1
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) 2 3 1 4
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) 1 4 3 4
ovocné sady bez bylinné vegetaceSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 5 0 4
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) 0 0 1 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 3 7 0 6
ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) 4 8 0 4
městské parkySamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) 1 4 0 3
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) 1 5 8 2
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) 0 1 1 2
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) 2 4 0 2
0000000SamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) 0 2 0 2
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 1 0 0 1
bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
A121100SamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 1 2 0 2
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) 0 4 0 2
úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
kosodřevinaSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pozemní komunikaceSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) 0 0 5 1
skály a sutě v horáchSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
vrbové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
A711120SamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 1 0 0 1
bahnité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2018