0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Species Records by time
0-19001901-19501951-20002001-2017
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Not endangered 27x 68x

Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775)

Czech nametřesavka velká
Threat levelNot endangered
Records96 nálezů, 61 kvadrátů
First record 1959, J. Buchar, Buchar 1962a
Last record 2017 , Vladimír Hula
Distribution areaCosmopolitan
Původnost stanovišťartificial
StratumVertical surfaces
Hojnost výskytuabundant probably
Altitude200-600

Bibliography

Pavouci České republiky; Velké dobrodružství: Physocyclus globosus (Taczanowski, 1874) zavlečen do Evropy; Revize třesavek Pholcus phalangioides v Národním muzeu; Pavouci v hledáčku šotoušů* – Holocnemus pluchei na „hlaváku“; Slíďák tatarský (Lycosa singoriensis) na Šumavě!; Zajímavý nález dvou druhů rodu Acantholycosa na jedné mýtině; Do třetice Araneus saevus, aneb jak je to s historicky druhým nálezem křižáka stromového u nás; Pardosa maisa – slíďák slaništní?; Rodinná dovolená v Beskydech; Spojení arachnologie a kultury; Významné nálezy pavouků z ČR III./ Remarkable records of spiders from Czech Republic III.; Hrabalky (Pompilidae) rodu Anoplius – specialisté na lov pavouků; Překvapení pod mikroskopem; 30th European Congress of Arachnology; 115. arachnologický seminář Brno 2017; Šplh po vlákně; Arachnologický spravodaj; Česká bibliografie 2017; Britská bibliografie – The Newsletter 139; Pokyny pro autory

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (73 used records)
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Pozorování201313056
Individuální sběr38748114
Fotografie2203
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (76 used records)
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Urbánní biotopy25758544
Interiéry budov151012516
Sklepy1102
interiéry budov1923114
 MalesFemalesJuvenilesRecords