Nálezy podle období
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený 8x 15x 353x 33x 409x

Pholcus opilionoides (Schrank, 1781)

České jménotřesavka sekáčovitá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy409 nálezů, 83 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2016 , Ota Zimmermann
Areál rozšířeníHolarctic
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, artificial
Vlhkost stanovišťvery dry
StratumGround layer, Vertical surfaces
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500-900

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (168 použitých nálezů)
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Pozorování2353
Individuální sběr42733395
Fotografie0501
Zemní past33292150
Prosev1012
Smyk0202
fp1001
is212812
?1102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (151 použitých nálezů)
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) ESSamciSamiceMláďataNálezy
zahrady0001
vnější stěny budov1603
Interiéry budov1351
interiéry budov1023827
kamenolomy1815518
horská vřesoviště0101
Louky a pastviny0011
osluněné skály nižších poloh0011
travnaté stepi54613
kamenité suti nižších poloh31483357
rašeliniště0101
ruderály3315
luční ostřicové mokřady0101
Xerotermní travinobylinná společenstva1302
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0011
dubohabřiny0112
haldy a výsypky2101
skalní stepi na vápenci4139
Pozemní komunikace2001
ovocné sady bez bylinné vegetace0301
Lesní okraje0112
Skalní a suťové biotopy0011
městské parky0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2018