0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Druh Nálezy podle období
0-19001901-19501951-20002001-2017
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) Ohrožený 6x 5x 52x 25x

Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841)

České jménopavučenka krvavá
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy88 nálezů, 24 kvadrátů
První nález 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2015 , Tomáš Hamřík
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblastThermo
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (26 použitých nálezů)
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past1213115
Prosev1102
Individuální sběr6659
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (25 použitých nálezů)
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) VUSamciSamiceMláďataNálezy
písčité břehy1001
suché křoviny1001
travnaté stepi4344
Lesní okraje0012
skalní stepi na vápenci2414
Xerotermní travinobylinná společenstva0202
lesostepní doubravy0303
Louky a pastviny0604
dubohabřiny0134
 SamciSamiceMláďataNálezy