0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Druh Nálezy podle období
0-19001901-19501951-20002001-2017
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) Ohrožený 2x 4x 203x 6x

Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833)

České jménoskálovka žlutonohá
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy215 nálezů, 30 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2014 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška300-600

Literatura

Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (98 použitých nálezů)
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr35310
Zemní past16562588
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (94 použitých nálezů)
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) VUSamciSamiceMláďataNálezy
pískovny1201
osluněné skály nižších poloh10216
kamenité suti nižších poloh21608
reliktní bory na skalách1203
dubohabřiny226017
Lesy1102
Acidofilní bory3311515
paseky4203
lesostepní doubravy4824017
suché křoviny1001
travnaté stepi0101
Přirozené lesy12509
suťové a roklinové lesy5104
Lesní okraje0133
výsadby jehličnanů6203
skalní stepi na vápenci1001
 SamciSamiceMláďataNálezy