0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2018 2001-2018
Druh Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) Silně ohrožený 8x 5x 174x 8x

Alopecosa schmidti (Hahn, 1835)

České jménoslíďák Schmidtův
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy195 nálezů, 23 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2014 , Antonín Roušar
Areál rozšířeníPalaearctic - Eastp.
Fytogeografická oblastThermo
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (88 použitých nálezů)
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past113282768
Individuální sběr512218
fp3002
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (82 použitých nálezů)
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) ENSamciSamiceMláďataNálezy
travnaté stepi64201827
skalní stepi na jiných horninách0101
skalní stepi na vápenci45101142
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
písčiny2204
horská vřesoviště3204
pastviny1001
Acidofilní bory1001
výsadby jehličnanů2001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2018