0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Druh Nálezy podle období
0-19001901-19501951-20002001-2017
Piratula knorri (Scopoli, 1763) Ohrožený 6x 6x 84x 5x

Piratula knorri (Scopoli, 1763)

České jménoslíďák pobřežní
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy101 nálezů, 38 kvadrátů
První nález 1892, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2013 , Stanislav Rada
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-700-1000

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (42 použitých nálezů)
Piratula knorri (Scopoli, 1763) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr7090831
is1101
Zemní past176110
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (37 použitých nálezů)
Piratula knorri (Scopoli, 1763) VUSamciSamiceMláďataNálezy
štěrkové břehy řek11809
kamenité břehy potoků1101
bylinné porosty břehů2203
dubohabřiny1302
Břehy tekoucích vod3864918
rašeliniště5001
Lesy1201
mokré louky1101
alpínské trávníky3301
 SamciSamiceMláďataNálezy