0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2018 2001-2018
Druh Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Porrhomma montanum Jackson, 1913 Ohrožený 95x 33x

Porrhomma montanum Jackson, 1913

České jménoplachetnatka tavolníková
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy128 nálezů, 9 kvadrátů
První nález 1959, F. Miller, Miller 1959
Poslední nález 2004 , Lukáš Šimek
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťhumid
StratumGround layer, Tree trunks
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskyturare
Nadm. výška150-700

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (35 použitých nálezů)
Porrhomma montanum Jackson, 1913 VUSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past4111019
Prosev2103
fp7509
Sklepávání1304
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (33 použitých nálezů)
Porrhomma montanum Jackson, 1913 VUSamciSamiceMláďataNálezy
lužní lesy nížin27708
horské bučiny0101
údolní jasanoolšové luhy7509
Přirozené lesy1001
bylinné porosty břehů1001
vrbové křoviny4102
rašeliniště3205
podmáčené smrčiny7205
dubohabřiny1101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2018