Mysmenidae (2x)

Microdipoena (1x)

Microdipoena jobi (Kraus, 1967) Silně ohrožený
První nález: 1973, P. Kasal, Kasal 1982
Poslední nález: 2000 , RNDr. Antonín Kůrka


Trogloneta (1x)

Trogloneta granulum Simon, 1922 Ohrožený
České jméno: mysmena horská
První nález: 1986, V. Růžička, Růžička 1988c
Poslední nález: 2017 , Mgr. Antonín Roušar