Scytodidae (1x)

Scytodes (1x)

Scytodes thoracica (Latreille, 1802) Není ohrožený
České jméno: lepovka jižní
První nález: 1969, V. Bukva, Buchar & Růžička 2002
Poslední nález: 2017