Eresidae (4x)

Eresus (4x)

Eresus hermani (Kovács et al., 2015) Kriticky ohrožený
První nález: V nálezové databázi: 2015
Poslední nález: 2015


Eresus kollari (Rossi, 1846) Ohrožený
První nález: 1870, A. Slavík, Bárta 1869
Poslední nález: 2017 , Mgr. Jan Dolanský


Eresus moravicus (Řezáč, 2008) Kriticky ohrožený
První nález: 1941, F. Miller, Řezáč et al. 2008
Poslední nález: 2017


Eresus sandaliatus (Martini & Goeze, 1778) Kriticky ohrožený
České jméno: stepník černonohý
První nález: 1959, J. Buchar, Řezáč in litt.
Poslední nález: 2017