0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Druh Nálezy podle období
0-19001901-19501951-20002001-2017
Archaeodictyna consecuta (O. P.-Cambridge, 1872) Kriticky ohrožený 10x
Archaeodictyna minutissima (Miller, 1958) Kriticky ohrožený 32x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (4 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Archaeodictyna consecuta (O. P.-Cambridge, 1872) 0 0 1 1
Archaeodictyna minutissima (Miller, 1958) 0 1 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Archaeodictyna minutissima (Miller, 1958) 0 1 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Archaeodictyna minutissima (Miller, 1958) 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (18 použitých nálezů)
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Archaeodictyna consecuta (O. P.-Cambridge, 1872) 1 6 0 4
Archaeodictyna minutissima (Miller, 1958) 4 36 0 7
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Archaeodictyna minutissima (Miller, 1958) 0 4 0 4
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Archaeodictyna consecuta (O. P.-Cambridge, 1872) 0 0 1 1
Archaeodictyna minutissima (Miller, 1958) 0 1 0 2
 SamciSamiceMláďataNálezy