0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Druh Nálezy podle období
0-19001901-19501951-20002001-2017
Lathys humilis (Blackwall, 1855) Ohrožený 41x 19x
Lathys nielseni (Schenkel, 1932) Kriticky ohrožený 7x
Lathys stigmatisata (Menge, 1869) Ohrožený 6x 38x 9x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (29 použitých nálezů)
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 4 7 0 8
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 3 7 0 7
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 1 3 1 5
Lathys stigmatisata (Menge, 1869) 0 1 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 6 0 0 4
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Lathys nielseni (Schenkel, 1932) 0 3 0 2
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 1 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (20 použitých nálezů)
údolní jasanoolšové luhySamciSamiceMláďataNálezy
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 3 7 0 7
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 1 1 0 2
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 2 0 0 1
Lathys nielseni (Schenkel, 1932) 0 1 0 1
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 3 0 0 2
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 2 0 0 2
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Lathys stigmatisata (Menge, 1869) 0 1 0 1
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 1 0 0 1
suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 1 0 0 1
suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 0 0 1 1
městské parkySamciSamiceMláďataNálezy
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 3 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy