0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Druh Nálezy podle období
0-19001901-19501951-20002001-2017
Trogulus closanicus Avram, 1971 1x 2x
Trogulus nepaeformis (Scopoli, 1763)
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767)

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (3 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus closanicus Avram, 1971 3 1 0 3
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (3 použitých nálezů)
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus closanicus Avram, 1971 0 0 0 1
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus closanicus Avram, 1971 1 0 0 1
suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus closanicus Avram, 1971 2 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2018