0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2018 2001-2018
Druh Nálezy podle období
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 Není ohrožený 2x 192x 26x
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 12x 21x 316x 31x
Philodromus buchari Kubcová, 2004 Téměř ohrožený 4x
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 12x 6x 541x 26x
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 6x 15x 504x 24x
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený 20x 38x 146x 27x
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) Téměř ohrožený 24x 9x 44x 2x
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) Ohrožený 4x 11x 30x 5x
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) Ohrožený 22x 16x 33x 5x
Philodromus marmoratus Kulczyński, 1891 Silně ohrožený 1x
Philodromus poecilus (Thorell, 1872) Kriticky ohrožený 2x
Philodromus praedatus O. P.-Cambridge, 1871 Téměř ohrožený 20x 7x
Philodromus rufus Walckenaer, 1826 Silně ohrožený 8x 1x

Literatura

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Nový druh třesavky pro území České republiky, aneb další synantrop za dveřmi (nebo před?); Zajímavý nález tropické maloočky v Hranicích na Moravě; Katalogy pavouků a evidence prvonálezů; Snovačka půdní (Steatoda triangulosa) ve volné přírodě v ČR; Poznámka k výskytu listovníků Philodromus margaritatus a P. fuscomarginatusNová lokalita sklípkánka hnědého (Atypus affinis); Zoologické dny Brno 2017; Česko-britský arachnologický seminář v Praze; Exkurze Mohelenský mlýn 2017; Arachnologická exkurze Mostecko 2017; Přírodovědecký spolek Arachne; Obsah původního Arachnologického spravodaje v minulosti; Čestní členové České arachnologické společnosti; Arachnologická knihovna Jiřího Bauma; Česká bibliografie 2017; Britská bibliografie – The Newsletter 138; Inventarizace 2016; Pokyny pro autory

 © Ota Zimmermann

Abstract The impact of five selective insecticides on the functional response of a potential biological control agent, the spider Philodromus cespitum (Walckenaer) (Araneae: Philodromidae), was studied in the laboratory. This spider is the most abundant beneficial arthropod on trees in commercial orchards in central Europe. We expected that selective insecticides applied at the recommended doses would have no effect or a negligible effect on the spiders’ performance. Our results showed that the mortality of spiders resulting from residual uptake of the chem- icals differed among insecticides. Dimilin, NeemAzal, Mospilan, and Integro caused mortality of less than 10%, while SpinTor caused mortality of 17%. All five preparations can be considered harmless in terms of mortality in comparison with Decis, which caused 80% mortality. Exposure to residues of NeemAzal, SpinTor, and Dimilin resulted in a significantly lower predation rate than the control. The lowest predation rate was observed in spiders treated with SpinTor. These results imply that the natural pest control provided by P. cespitum spiders can be weakened by the application of SpinTor, NeemAzal, and Dimilin. On the other hand, the functional response was not significantly affected by the application of Integro and Mospilan. Therefore, these two insecticides are recommended for use in the integrated pest management (IPM) of orchards.Fotografie

Philodromus albidus
Philodromus aureolus
Philodromus buchari
Philodromus cespitum
Philodromus collinus
Philodromus dispar
Philodromus emarginatus
Philodromus fuscomarginatus
Philodromus margaritatus
Philodromus rufus

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (852 použitých nálezů)
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 9 25 5 25
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 45 102 0 56
Philodromus buchari Kubcová, 2004 1 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 98 145 2 128
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 85 114 28 72
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 4 15 0 5
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 6 1 6
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 1 9 3 5
Philodromus praedatus O. P.-Cambridge, 1871 1 2 0 3
Philodromus rufus Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 6 17 1 16
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 14 37 0 40
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 24 45 2 54
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 22 14 0 31
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 9 16 0 24
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 1 3 7 5
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 7 1 8
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 4 1 2 7
Philodromus praedatus O. P.-Cambridge, 1871 2 1 0 3
Philodromus rufus Walckenaer, 1826 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 12 14 0 24
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 9 15 0 17
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 14 55 1 52
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 44 44 0 57
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 25 32 0 20
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 2 2 0 3
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Philodromus praedatus O. P.-Cambridge, 1871 1 0 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 6 3 0 10
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 8 5 2 18
Philodromus buchari Kubcová, 2004 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 43 6 4 12
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 42 15 0 48
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 3 1 0 5
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 2 3 0 6
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 1 1 0 3
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 14 5 0 15
Philodromus praedatus O. P.-Cambridge, 1871 2 1 0 3
isSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 3 3 0 6
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 7 17 0 11
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 8 0 8
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 2 0 3
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Philodromus praedatus O. P.-Cambridge, 1871 1 0 0 1
sfSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 3 1 4
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 2 15 2 7
?SamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 3 5 0 3
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 1 0 2
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 0 0 1
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Potrava rákosníkůSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (774 použitých nálezů)
A121100SamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 3 8 0 9
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 7 14 0 15
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 73 76 0 70
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus rufus Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 6 0 6
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 5 10 0 14
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 9 14 0 11
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 4 0 5
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 5 4 0 6
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 2 0 2
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 1 0 2
Philodromus praedatus O. P.-Cambridge, 1871 0 1 0 1
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 3 0 3
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 6 11 0 10
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 2 9 0 9
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 9 17 0 12
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 2 3 0 4
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 1 4 0 2
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Philodromus rufus Walckenaer, 1826 0 1 0 1
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 2 10 0 7
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 4 1 4
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 14 16 0 21
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 3 0 0 3
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 2 0 2
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 0 1 1 2
ovocné sady bez bylinné vegetaceSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 3 3 0 4
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 2 3 0 5
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 11 27 0 25
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 3 0 0 2
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 5 0 4
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 9 0 7
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 18 27 8 16
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 4 0 2
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 2 0 3
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 8 5 8
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 3 5 0 7
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 2 3 0 4
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 2 0 0 2
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 7 13 0 8
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 2 2 0 3
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 3 6 0 8
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 8 12 0 15
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 1 0 2
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 3 6 0 5
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 9 9 0 8
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 2 8 0 4
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 4 3 0 3
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 1 0 1
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 6 0 4
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 5 0 4
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 9 10 7 12
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 0 8 2
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 3 0 4
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 3 0 2
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 3 3 0 4
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 4 6 0 5
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 3 2 0 3
Philodromus praedatus O. P.-Cambridge, 1871 1 0 0 1
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 2 2 0 3
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 2 5 0 4
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 3 4 0 5
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 3 0 3 4
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 3 1 4
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 10 15 2 14
údolní jasanoolšové luhySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 9 0 9
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 2 3 0 2
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 2 2 0 4
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Philodromus praedatus O. P.-Cambridge, 1871 1 0 0 1
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 2 2 0 5
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 5 0 5
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 2 0 0 2
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 1 0 2
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 6 25 0 5
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 2 5 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 15 13 0 4
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 0 0 1
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 0 1 1
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Philodromus praedatus O. P.-Cambridge, 1871 0 1 0 1
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 5 1 0 4
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 2 4 0 2
Philodromus buchari Kubcová, 2004 1 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 2 2 0 3
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 5 0 4
Philodromus praedatus O. P.-Cambridge, 1871 0 2 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 2 0 3
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 2 2 0 4
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 4 0 0 3
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 2 1 0 3
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 3 0 3
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 4 6 4
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 6 1 1 7
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 32 22 0 11
Philodromus praedatus O. P.-Cambridge, 1871 0 1 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 4 0 5
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 2 0 2
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 2 4 0 1
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 1 0 1
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 6 0 3
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 3 1 0 4
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 2 0 2
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 2 0 2
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 8 0 3
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 4 5 0 2
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 2 0 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 3 0 2
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 2 1 0 3
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 2 8 0 2
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 1 1 0 2
úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 2 6 0 7
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 3 0 2
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 4 6 1 5
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 2 0 1
2121110SamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 7 7 0 4
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 0 6 0 2
horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 3 0 3
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 2 0 3 3
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 4 0 2
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 2 1 3
Philodromus praedatus O. P.-Cambridge, 1871 0 1 0 1
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 3 2 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 19 29 0 3
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 7 2
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 4 11 0 2
podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 3 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 8 5 0 6
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 5 1 1 5
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 0 0 1
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 1 0 1
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 6 0 3
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 3 0 3
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 4 7 0 4
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 2 0 4
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 2 0 1
městské parkySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 3 3 1 3
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Philodromus praedatus O. P.-Cambridge, 1871 1 0 0 1
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 2 4 0 3
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 2 1 0 3
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 4 0 2
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 2 0 2
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 4 2 4 4
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 2 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 2 2 0 3
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 4 3 0 2
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 3 2 0 3
suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 1 0 2
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 2 1 2
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 3 0 2
horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 2 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pozemní komunikaceSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 1 0 1
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 0 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 0 0 1
0000000SamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 2 0 0 2
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
bahnité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Ovocné sady a vinohradySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
vlhké doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 0 0 1
vřesoviště nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 1 0 1
okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
kosodřevinaSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Horské biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 0 0 1
Přirozené smrčiny (bory a březiny)SamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 1 0 1
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2018