0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Druh Nálezy podle období
0-19001901-19501951-20002001-2017
Civizelotes caucasius (L. Koch, 1866) Kriticky ohrožený 2x
Civizelotes gracilis (Canestrini, 1868) Silně ohrožený 3x
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) Ohrožený 5x 50x 38x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (14 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) 17 6 1 9
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Civizelotes caucasius (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) 0 6 0 4
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (17 použitých nálezů)
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) 13 12 0 5
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) 2 3 1 4
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) 2 2 0 3
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) 0 4 0 2
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) 0 0 0 1
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Civizelotes caucasius (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Ovocné sady a vinohradySamciSamiceMláďataNálezy
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy