0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Druh Nálezy podle období
0-19001901-19501951-20002001-2017
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 Téměř ohrožený 6x 15x
Cheiracanthium effossum Herman, 1879 Ohrožený 2x 2x
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 Silně ohrožený 8x 2x
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 8x 192x 27x
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 Není ohrožený 8x
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 Silně ohrožený 19x
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 Ohrožený 2x 7x 13x 2x
Cheiracanthium pennyi O. P.-Cambridge, 1873 Silně ohrožený 2x 1x
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) Není ohrožený 2x 6x 15x
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) Téměř ohrožený 68x 6x

Literatura

 © Ota Zimmermann
V letech 2008 a 2010 bylo sledováno společenstvo pavouků (Araneae) sprašové stráně za hřbitovem v katastru obce Brozany nad Ohří (číslo faunistického čtverce 5550, 50°27´43˝N, 14°07´48˝E, 170 m n. m., Obr. 2). Tato lokalita je charakterizovaná jako v rámci Čech unikátní kavylová step na černozemní půdě na sprašové návěji (Řezáč 2009) s typickými xerotermo- filními rostlinnými druhy (Astragalus exscapus, Adonis vernalis, Verbascum phoeniceum, Stipa capillata aj.). Již po několik let je známá výskytem sklípkánků (Atypus sp.). Jejich nory s charakteristickými trubicovitými pavučinovými vyústěními (punčoškami, Obr. 3) zde objevil při botanickém průzkumu lokality Jan Novák a později pravidelně pozoroval Pavel Moravec (in verb.). Dosud nebyl k dispozici žádný dokladový vzorek, avšak Řezáč (2009) předpokládal podle charakteru lokality výskyt sklípkánka pontického, Atypus muralis Bertkau, 1890 (Obr. 4).

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (166 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 3 1 2 2
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 21 60 15 39
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 3 3 1 4
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 0 5 0 4
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 0 2 0 2
Cheiracanthium pennyi O. P.-Cambridge, 1873 1 0 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 5 8 0 7
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 5 0 5
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 4 6 0 8
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 1 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 4 1 2 7
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 2 0 0 2
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 2 2 0 4
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 11 26 0 17
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 2 1 0 2
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 1 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 15 23 3 33
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 0 1 0 1
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
isSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 13 1 8
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 2 0 0 3
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 2 0 2
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 1 1 0 2
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 1 0 0 1
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 1 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 7 9 0 2
?SamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 1 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 1 0 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (137 použitých nálezů)
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium effossum Herman, 1879 1 0 0 1
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 1 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 3 3 0 3
Cheiracanthium pennyi O. P.-Cambridge, 1873 2 0 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 12 24 3 8
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 8 5 0 10
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 0 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 1 2
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 2 4 0 3
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 4 0 4
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 1 0 1 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 2 7 0 3
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 0 1 0 1
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 2 1 0 3
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 3 4 0 7
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 2 2 1 2
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 4 5 0 3
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 6 11 4 5
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 2 0 3
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 0 1 0 1
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 2 4 1 5
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 0 3 0 2
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 0 1 0 1
okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 2 0 0 1
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 1 0 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 1 2 0 2
0000000SamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 2 0 3
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 2 0 0 2
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 2 3 2
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 0 1 0 1
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 2 0 2
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 3 0 2
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 3 0 2
Urbánní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 1 1 0 2
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 0 1 0 1
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 1 1 0 2
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 3 6 0 2
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 7 2 2
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 1 2
suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 1 0 0 1
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 0 1 0 1
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 6 8 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Polní mezeSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 6 3 1
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 1 1 0 1
Ovocné sady a vinohradySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 1 0 0 1
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 0 0 1 1
vřesoviště nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 1 0 0 1
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 0 1 0 1
suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
zahradySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 0 0 0 1
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium pennyi O. P.-Cambridge, 1873 1 0 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 1 0 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 0 3 1
kosodřevinaSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
viniceSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2018