0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Druh Nálezy podle období
0-19001901-19501951-20002001-2017
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Není ohrožený 6x 10x 617x 19x
Bolyphantes luteolus (Blackwall, 1833) Ohrožený 6x 80x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (353 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 651 629 8 233
Bolyphantes luteolus (Blackwall, 1833) 47 13 0 34
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 193 185 3 44
Bolyphantes luteolus (Blackwall, 1833) 1 3 0 3
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 22 23 3 22
Bolyphantes luteolus (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 2 3 0 5
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 3 3 0 3
Bolyphantes luteolus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
isSamciSamiceMláďataNálezy
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 3 5 0 3
Bolyphantes luteolus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
?SamciSamiceMláďataNálezy
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 2 0 2
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (299 použitých nálezů)
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 31 31 2 27
Bolyphantes luteolus (Blackwall, 1833) 11 9 0 13
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 98 67 1 35
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 7 4 1 28
širokolisté horské nivySamciSamiceMláďataNálezy
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 158 184 0 14
Bolyphantes luteolus (Blackwall, 1833) 8 3 0 6
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 45 50 4 20
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 53 35 0 14
horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 103 118 0 14
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 5 3 0 11
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 2 15 1 8
alpínské trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Bolyphantes luteolus (Blackwall, 1833) 8 4 0 6
podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 5 6 0 7
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 18 5 0 7
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 23 28 2 6
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 4 5 0 6
Horské biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Bolyphantes luteolus (Blackwall, 1833) 8 2 0 6
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 3 3 1 6
bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 3 1 5
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 3 3 0 5
horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 141 126 0 5
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 8 3 0 4
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 2 6 0 4
úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 19 10 0 4
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 1 0 3
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 2 1 0 3
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 0 0 3
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 0 0 2
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 3 2 0 2
ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Bolyphantes luteolus (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 1 0 2
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 2 2 0 2
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 1 0 2
ovocné sady bez bylinné vegetaceSamciSamiceMláďataNálezy
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 3 2 0 2
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 6 2 0 2
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 3 0 2
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 2 0 0 1
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
kosodřevinaSamciSamiceMláďataNálezy
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
skály a sutě v horáchSamciSamiceMláďataNálezy
Bolyphantes luteolus (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy