Obsah
Originalni ID: 936
Rok
2006
Autoři
RNDr. Robert Tropek, Ph.D.
Citace
Tropek R. (2006): Složení a sukcese arachnocenóz kamenolomů a xerotermních lokalit CHKO Blanský les [Composition and successional patterns in arachnofauna of quarries and xeric sites of the Blanský Les Protected Landscape Area]. BSc. thesis, South Bohemian University, České Budějovice, 45 pp. (in Czech, English summary).

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky
cs en
Česká arachnologická společnost Česká arachnologická společnost Česká arachnologická společnost
Česká arachnologická společnost © 2008-2018