Obsah
Originalni ID: 660
Rok
2003
Autoři
doc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.
Citace
Bryja V. (2003): Je možno využít velkých databází ke stanovení fenologie druhu? Demonstrační přístup na příkladu pavouků [Is it possible to use large databases for estimation of species phenology? An example on spiders]. In Bryja J. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2003. Sborník abstraktů z konference 13.–14. února 2003. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 26–27 (in Czech).
Česká arachnologická společnost © 2008-2019