Bibliografie

2018
 © Ondřej Machač

Pavouci České republikyDruhy rodu Dysdera (Dysderidae) v Česku; Pholcus alticeps Spasski, 1932 na severozápadě České republiky; Díky osobnímu automobilu; Výprava za stepníky a teplomilnými křižáky na jižní Moravu; Významné nálezy pavouků z ČR IV. / Remarkable records of spiders from Czechia IV.; Inventarizace 2017; Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků II: rod CryptocheilusJak dlouho vydrží Dolomedes pod vodou?; Rozloučení se Zdeňkem; Říkali jsme mu „haldový expert“; Zoologické dny Praha 2018; Arachnologická exkurze Litovelské Pomoraví; Česká bibliografie 2018; Britská bibliografie – The Newsletter 140 a 141; Pokyny pro autory

 

 2017
 © Ota Zimmermann
Pavouci České republiky; Velké dobrodružství: Physocyclus globosus (Taczanowski, 1874) zavlečen do Evropy; Revize třesavek Pholcus phalangioides v Národním muzeu; Pavouci v hledáčku šotoušů* – Holocnemus pluchei na „hlaváku“; Slíďák tatarský (Lycosa singoriensis) na Šumavě!; Zajímavý nález dvou druhů rodu Acantholycosa na jedné mýtině; Do třetice Araneus saevus, aneb jak je to s historicky druhým nálezem křižáka stromového u nás; Pardosa maisa – slíďák slaništní?; Rodinná dovolená v Beskydech; Spojení arachnologie a kultury; Významné nálezy pavouků z ČR III./ Remarkable records of spiders from Czech Republic III.; Hrabalky (Pompilidae) rodu Anoplius – specialisté na lov pavouků; Překvapení pod mikroskopem; 30th European Congress of Arachnology; 115. arachnologický seminář Brno 2017; Šplh po vlákně; Arachnologický spravodaj; Česká bibliografie 2017; Britská bibliografie – The Newsletter 139; Pokyny pro autory

2014
 © Ota Zimmermann
Pavouci České republiky; Kamenožrout zelený; Hahnia microphthalma; Palliduphantes ericaeus (Blackwall, 1853) (Araneae:Linyphiidae) - nový druh pro Českou republiku; Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763) a Uloborus plumipes (Lucas, 1846) v Brně; Beskydské tajemství – Ischyropsalis manicata; Méně známé druhy pavouků – Cozyptila blackwalli; Determinace samců Argenna patula a Argenna subnigra; Nález vzácné snovačky Theridion boesenbergi Strand, 1904 na okraji PP Plziny u Bechyně; Nález sklípkánka v bučině; Manuál k nálezové databázi České arachnologické společnosti; Sezónní adaptabilita?; Preparace, mikroskopování a fotografování drobných objektů; Zoodny Ostrava 2014; Arachnologická exkurze – Lednicko 2014; Druhá arachnologická exkurze – Beskydy 2014; K významnému životnímu jubileu Jaromíra Hajera; Česká bibliografie; Inventarizace 2013; Britská bibliografie – The Newsletter 128 a 129; Zajímaví pavouci Peru v obrazech

Statistiky

Nalezeno

  • Nálezy 107
  • Druhy 70
  • Rody 54
  • Čtverce 23

Určeno

  • Nálezy 127
  • Druhy 73
  • Rody 60
  • Čtverce 25

Fotografie

Aculepeira ceropegia
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
Aelurillus v-insignitus
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
Afraflacilla epiblemoides
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
Agalenatea redii
samec © Radek Šich
 © Radek Šich
samice © Radek Šich
juvenil © Radek Šich
Agelena labyrinthica
 © Radek Šich
Allagelena gracilens
 © Radek Šich
Alopecosa aculeata
samec © Radek Šich
Alopecosa cuneata
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
Alopecosa cursor
 © Radek Šich
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Alopecosa farinosa
 © Radek Šich
Alopecosa schmidti
 © Radek Šich
Alopecosa trabalis
samec © Radek Šich
Amaurobius ferox
 © Radek Šich
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Anyphaena accentuata
juvenil © Radek Šich
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
Araneus diadematus
 © Radek Šich
zajímavá barevná forma © Radek Šich
samec © Radek Šich
Araneus marmoreus
samec, forma pyramidatus © Radek Šich
samice, forma pyramidatus © Radek Šich
samice © Radek Šich
samice, forma pyramidatus © Radek Šich
samice © Radek Šich
Araneus quadratus
samec © Radek Šich
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
Arctosa cinerea
 © Radek Šich
 © Radek Šich
juvenil © Radek Šich
samice © Radek Šich
Arctosa leopardus
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Arctosa maculata
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Arctosa perita
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Argiope bruennichi
samice © Radek Šich
juvenil © Radek Šich
Argyroneta aquatica
 © Radek Šich
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Asagena phalerata
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Asianellus festivus
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
Attulus distinguendus
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Attulus penicillatus
samec © Radek Šich
samec © Radek Šich
Attulus saltator
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Atypus muralis
 © Radek Šich
lapací trubice © Radek Šich
 © Radek Šich
Atypus piceus
detail snovacích bradavek © Radek Šich
samice © Radek Šich
 © Radek Šich
lapací trubice © Radek Šich
samice © Radek Šich
lapací trubice © Radek Šich
juvenilní jedinec © Radek Šich
Aulonia albimana
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
Ballus chalybeius
samec © Radek Šich
Berlandina cinerea
 © Radek Šich
Brigittea civica
 © Radek Šich
Carrhotus xanthogramma
 © Radek Šich
Cercidia prominens
samice © Radek Šich
Cheiracanthium campestre
 © Radek Šich
Cheiracanthium erraticum
juvenil © Radek Šich
Cheiracanthium punctorium
 © Radek Šich
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Coelotes terrestris
 © Radek Šich
Coleosoma floridanum
samec, ZOO Lešná, lgt. Vojtěch Pešan, det. V. Hula © Radek Šich
samice, ZOO Lešná, lgt. Vojtěch Pešan, det. V. Hula © Radek Šich
samec, ZOO Lešná, lgt. Vojtěch Pešan, det. V. Hula © Radek Šich
samec, ZOO Lešná, lgt. Vojtěch Pešan, det. V. Hula © Radek Šich
samice, ZOO Lešná, lgt. Vojtěch Pešan, det. V. Hula © Radek Šich
samice, ZOO Lešná, lgt. Vojtěch Pešan, det. V. Hula © Radek Šich
Cryphoeca silvicola
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
Cyclosa conica
subadultní samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
Dendryphantes rudis
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
Diaea dorsata
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
Dictyna arundinacea
samec © Radek Šich
Dolomedes plantarius
 © Radek Šich
 © Radek Šich
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Dysdera cechica
samice © Radek Šich
 © Radek Šich
samice © Radek Šich
Dysdera crocata
samec © Radek Šich
 © Radek Šich
Ebrechtella tricuspidata
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
Eratigena atrica
 © Radek Šich
Eresus hermani
juvenil © Radek Šich
samice © Radek Šich
 © Radek Šich
Eresus kollari
samec © Radek Šich
 © Radek Šich
samec © Radek Šich
samec © Radek Šich
 © Radek Šich
samice © Radek Šich
Eresus moravicus
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
samec © Radek Šich
 © Radek Šich
Ero aphana
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Ero tuberculata
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
 © Radek Šich
Euophrys frontalis
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Euryopis quinqueguttata
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Evarcha arcuata
samec © Radek Šich
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
Evarcha falcata
samec © Radek Šich
samec © Radek Šich
Gibbaranea bituberculata
 © Radek Šich
Gnaphosa lucifuga
samice © Radek Šich
Gnaphosa modestior
 © Radek Šich
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Haplodrassus dalmatensis
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Hasarius adansoni
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
Heliophanus dampfi
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Heriaeus graminicola
 © Radek Šich
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Holocnemus pluchei
 © Radek Šich
samice © Radek Šich
 © Radek Šich
Lacinius horridus
 © Radek Šich
Leptorchestes berolinensis
 © Radek Šich
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Leviellus stroemi
subadultní samice © Radek Šich
subadultní samice © Radek Šich
Leviellus thorelli
samice © Radek Šich
 © Radek Šich
Liocranum rupicola
 © Radek Šich
Lycosa singoriensis
 © Radek Šich
 © Radek Šich
 © Radek Šich
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Macaroeris nidicolens
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
Mangora acalypha
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
Marpissa muscosa
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Marpissa nivoyi
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Marpissa radiata
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
Meta menardi
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Micaria fulgens
 © Radek Šich
Micaria pulicaria
 © Radek Šich
Micaria sociabilis
 © Radek Šich
Micaria subopaca
 © Radek Šich
Micrommata virescens
juvenil © Radek Šich
samice © Radek Šich
juvenil © Radek Šich
Misumena vatia
samice © Radek Šich
juvenil © Radek Šich
samec © Radek Šich
Myrmarachne formicaria
samec © Radek Šich
samec © Radek Šich
Nematogmus sanguinolentus
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Nigma flavescens
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
Nigma walckenaeri
samec © Radek Šich
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Nuctenea silvicultrix
samice © Radek Šich
Nuctenea umbratica
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
Ostearius melanopygius
 © Radek Šich
Oxyopes ramosus
samec © Radek Šich
Pachygnatha clercki
 © Radek Šich
Pachygnatha degeeri
 © Radek Šich
Pachygnatha listeri
 © Radek Šich
Parasteatoda lunata
 © Radek Šich
Parasteatoda tepidariorum
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
Pardosa maisa
samice s kokonem © Radek Šich
samice s kokonem © Radek Šich
Pardosa paludicola
samice © Radek Šich
Pellenes nigrociliatus
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
Pellenes tripunctatus
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
Philaeus chrysops
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
Philodromus dispar
 © Radek Šich
Philodromus fuscomarginatus
 © Radek Šich
Philodromus margaritatus
samec © Radek Šich
Phlegra cinereofasciata
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
Phlegra fasciata
 © Radek Šich
samec © Radek Šich
Pholcus opilionoides
 © Radek Šich
Pholcus phalangioides
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Pisaura mirabilis
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Pistius truncatus
 © Radek Šich
Pseudeuophrys lanigera
samice © Radek Šich
 © Radek Šich
juvenil © Radek Šich
 © Radek Šich
Pseudeuophrys obsoleta
 © Radek Šich
Pseudicius encarpatus
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Rhysodromus histrio
 © Radek Šich
Scytodes thoracica
 © Radek Šich
Segestria bavarica
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
Segestria senoculata
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Singa hamata
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Singa nitidula
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Sittiflor floricola
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Sittiflor zimmermanni
 © Radek Šich
samec © Radek Šich
Sittipub pubescens
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
Sittisax dzieduszyckii
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
Sittisax saxicola
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Steatoda albomaculata
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
Steatoda bipunctata
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
Steatoda castanea
subadultní samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
Steatoda grossa
samec © Radek Šich
 © Radek Šich
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
Steatoda triangulosa
samice © Radek Šich
Synageles venator
 © Radek Šich
samice © Radek Šich
Synema globosum
samice © Radek Šich
juvenil © Radek Šich
Tegenaria domestica
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
Tegenaria ferruginea
samec © Radek Šich
 © Radek Šich
Thomisus onustus
 © Radek Šich
samice © Radek Šich
 © Radek Šich
Tibellus macellus
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
Titanoeca psammophila
 © Radek Šich
Titanoeca quadriguttata
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
Titanoeca schineri
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
juvenil © Radek Šich
samice © Radek Šich
Uloborus plumipes
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Uloborus walckenaerius
 © Radek Šich
Xysticus acerbus
samice © Radek Šich
Xysticus lanio
samec © Radek Šich
samec © Radek Šich
Xysticus ninnii
samec © Radek Šich
Zilla diodia
 © Radek Šich
Zodarion rubidum
 © Radek Šich
Zora parallela
 © Radek Šich
Zora spinimana
 © Radek Šich
Česká arachnologická společnost © 2008-2018