0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Druh Nálezy podle období
0-19001901-19501951-20002001-2017
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) Ohrožený 3x 216x 15x

Zelotes erebeus (Thorell, 1871)

České jménoskálovka řemínková
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy234 nálezů, 32 kvadrátů
První nález 1940, J. Kratochvíl, Miller 1947
Poslední nález 2011 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - eM (Gr.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded, (shaded)
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška300-500

Literatura

Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (105 použitých nálezů)
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1406
Zemní past16877097
fp0202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (103 použitých nálezů)
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) VUSamciSamiceMláďataNálezy
kamenolomy0101
dubohabřiny2512019
Lesy1001
kamenité suti nižších poloh6026027
osluněné skály nižších poloh8103
travnaté stepi41009
skalní stepi na vápenci171008
bučiny nižších poloh2204
lesostepní doubravy1911017
suché křoviny1001
Acidofilní bory1001
Přirozené lesy3103
reliktní bory na skalách0101
Lesní okraje7102
suťové a roklinové lesy7202
Kultury listnáčů6202
výsadby jehličnanů10202
 SamciSamiceMláďataNálezy