0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Druh Nálezy podle období
0-19001901-19501951-20002001-2017
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 2x 2x 73x 11x

Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866)

České jménoskálovka domácí
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy88 nálezů, 37 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2016 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, artificial
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid, humid
StratumGround layer, Vertical surfaces, Tree trunks
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-600

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (33 použitých nálezů)
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr718325
Zemní past1304
Nárazová past1001
Eklektor1001
is0101
?1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (29 použitých nálezů)
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) ESSamciSamiceMláďataNálezy
vnější stěny budov1022
interiéry budov413118
zahrady1001
městské parky1202
údolní jasanoolšové luhy1001
00000000202
dubohabřiny0101
kamenité suti nižších poloh0101
ruderály0101
 SamciSamiceMláďataNálezy