0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Druh Nálezy podle období
0-19001901-19501951-20002001-2017
Scotophaeus quadripunctatus (Linné, 1758) Není ohrožený 6x 2x 64x 6x

Scotophaeus quadripunctatus (Linné, 1758)

Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy78 nálezů, 32 kvadrátů
První nález 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález 2013 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - eM (U
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, artificial
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid, humid
StratumGround layer, Vertical surfaces, Tree trunks
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-600

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (26 použitých nálezů)
Scotophaeus quadripunctatus (Linné, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr210012
Eklektor0202
is2304
Prosev0101
fp1001
Zemní past2306
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (22 použitých nálezů)
Scotophaeus quadripunctatus (Linné, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
interiéry budov2507
dubohabřiny1001
vrbové křoviny0101
údolní jasanoolšové luhy1203
suché křoviny0101
ruderály1303
travnaté stepi0101
Lesní okraje1001
bučiny nižších poloh0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
kamenolomy1001
Kultury listnáčů0101
 SamciSamiceMláďataNálezy