Kvadráty: 7169 7163
  Records by time
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Rhysodromus histrio (Latreille, 1819) Strongly endangered 2x 2x

Rhysodromus histrio (Latreille, 1819)

Czech namelistovník strakatý
Threat levelStrongly endangered
Records2 nálezů, 2 kvadrátů
First record 2002, P. Kment, Bryja, Řezáč et al. 2005
Last record 2014 , Radek Šich
Distribution areaHolarctic
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery dry, dry
Stratumh,, Shrub layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Altitude170-440

Bibliography

© Ota Zimmermann
Pavouci České republiky; Velké dobrodružství: Physocyclus globosus (Taczanowski, 1874) zavlečen do Evropy; Revize třesavek Pholcus phalangioides v Národním muzeu; Pavouci v hledáčku šotoušů* – Holocnemus pluchei na „hlaváku“; Slíďák tatarský (Lycosa singoriensis) na Šumavě!; Zajímavý nález dvou druhů rodu Acantholycosa na jedné mýtině; Do třetice Araneus saevus, aneb jak je to s historicky druhým nálezem křižáka stromového u nás; Pardosa maisa – slíďák slaništní?; Rodinná dovolená v Beskydech; Spojení arachnologie a kultury; Významné nálezy pavouků z ČR III./ Remarkable records of spiders from Czech Republic III.; Hrabalky (Pompilidae) rodu Anoplius – specialisté na lov pavouků; Překvapení pod mikroskopem; 30th European Congress of Arachnology; 115. arachnologický seminář Brno 2017; Šplh po vlákně; Arachnologický spravodaj; Česká bibliografie 2017; Britská bibliografie – The Newsletter 139; Pokyny pro autory

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (2 used records)
Rhysodromus histrio (Latreille, 1819) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr0101
Smyk0011
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (1 used records)
Rhysodromus histrio (Latreille, 1819) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
pískovny0011
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019