0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Druh Nálezy podle období
0-19001901-19501951-20002001-2017
Philaeus chrysops (Poda, 1761) Ohrožený 10x 31x 143x 30x

Philaeus chrysops (Poda, 1761)

České jménoskákavka rudopásá
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy214 nálezů, 32 kvadrátů
První nález 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2011
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp. (Af.
Fytogeografická oblastThermo
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery dry
StratumGround layer, Vertical surfaces
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-600

Literatura

Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (60 použitých nálezů)
Philaeus chrysops (Poda, 1761) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr2213827
Zemní past3881020
Smyk4003
fp11227
Sklepávání0101
?0302
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (45 použitých nálezů)
Philaeus chrysops (Poda, 1761) VUSamciSamiceMláďataNálezy
skalní stepi na vápenci145812
kamenolomy6104
travnaté stepi3318
Skalní a suťové biotopy1001
lesostepní doubravy4003
osluněné skály nižších poloh9107
kamenité suti nižších poloh6707
Xerotermní travinobylinná společenstva0112
mokré louky1001
 SamciSamiceMláďataNálezy