0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Druh Nálezy podle období
0-19001901-19501951-20002001-2017
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený 16x 16x 190x 31x

Nuctenea umbratica (Clerck, 1757)

České jménokřižák podkorní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy253 nálezů, 77 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2016 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp. (Af.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, artificial
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumVertical surfaces, Tree trunks
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-900

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (89 použitých nálezů)
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr13362454
Pozorování0001
Fotografie0001
Zemní past2216
Eklektor0303
Sklepávání0243
is312717
?1404
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (70 použitých nálezů)
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
bylinné porosty břehů0001
ruderály1102
lesostepní doubravy2001
Lesní okraje0404
rašeliniště1304
vnější stěny budov1102
osluněné skály nižších poloh0658
travnaté stepi2305
Břehy tekoucích vod0112
městské parky0122
Louky a pastviny1001
Lesy2226
dubohabřiny0023
mezofilní louky0101
kamenité suti nižších poloh0202
Acidofilní bory0112
suché křoviny0011
Xerotermní travinobylinná společenstva0112
interiéry budov19410
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0011
ovocné sady bez bylinné vegetace2514
21211100011
kamenolomy0101
lužní lesy nížin0291
výsadby jehličnanů0101
horská vřesoviště0101
Kultury listnáčů0101
 SamciSamiceMláďataNálezy