0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2018 2001-2018
Druh Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Micaria silesiaca L. Koch, 1875 Ohrožený 2x 16x 2x

Micaria silesiaca L. Koch, 1875

České jménomikarie slezská
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy20 nálezů, 8 kvadrátů
První nález 1930, K. Schubert, Schubert 1933
Poslední nález 2013 , Robert Tropek
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A, eM
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišť(very dry, very humid)
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Nadm. výška300-800

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (6 použitých nálezů)
Micaria silesiaca L. Koch, 1875 VUSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past5005
Individuální sběr0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (6 použitých nálezů)
Micaria silesiaca L. Koch, 1875 VUSamciSamiceMláďataNálezy
Xerotermní travinobylinná společenstva3003
rašeliniště2102
písčiny0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2018