0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2018 2001-2018
Druh Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Lasaeola prona (Menge, 1868) Kriticky ohrožený 2x 20x

Lasaeola prona (Menge, 1868)

České jménosnovačka sehnutá
Stupeň ohroženíKriticky ohrožený
Nálezy22 nálezů, 5 kvadrátů
První nález 1938, J. Kratochvíl, Miller 1939
Poslední nález 1974
Areál rozšířeníHolarctic, eM [Pan.]
Fytogeografická oblastThermo
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery dry
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuvery rare
Nadm. výška200-400

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle biotopu (4 použitých nálezů)
Lasaeola prona (Menge, 1868) CRSamciSamiceMláďataNálezy
skalní stepi na vápenci4213
Xerotermní travinobylinná společenstva0001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2018