0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Druh Nálezy podle období
0-19001901-19501951-20002001-2017
Hahnia helveola Simon, 1875 Téměř ohrožený 6x 140x 5x

Hahnia helveola Simon, 1875

České jménopříčnatka žlutavá
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy151 nálezů, 29 kvadrátů
První nález 1940, F. Miller, Miller 1958b
Poslední nález 2011 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - eM
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška300-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (65 použitých nálezů)
Hahnia helveola Simon, 1875 LCSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past2914332
Prosev1067030
Individuální sběr1503
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (40 použitých nálezů)
Hahnia helveola Simon, 1875 LCSamciSamiceMláďataNálezy
dubohabřiny5602
horská vřesoviště0101
Lesní okraje1001
lesostepní doubravy2102
suché křoviny2204
kamenité suti nižších poloh1002
Lesy4002
reliktní bory na skalách2102
Acidofilní bory1405
výsadby jehličnanů2202
bučiny nižších poloh3204
Přirozené lesy1001
Xerotermní travinobylinná společenstva2002
suťové a roklinové lesy1002
travnaté stepi1001
úhory1001
údolní jasanoolšové luhy1001
rašeliniště11405
 SamciSamiceMláďataNálezy