0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2018 2001-2018
Druh Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 Silně ohrožený 4x 57x

Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877

České jménoskálovka mokřadní
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy61 nálezů, 14 kvadrátů
První nález 1942, F. Miller, Kůrka 1994e
Poslední nález 1997
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskyturare
Nadm. výška400-600

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (26 použitých nálezů)
Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 ENSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past2717020
Individuální sběr7404
Prosev1302
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (24 použitých nálezů)
Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 ENSamciSamiceMláďataNálezy
luční ostřicové mokřady2001
rašeliniště1315015
mokré louky6506
údolní jasanoolšové luhy3101
horská vřesoviště9001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2018