0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Druh Nálezy podle období
0-19001901-19501951-20002001-2017
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený 3x 70x 47x

Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839)

České jménoskálovka brýlová
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy120 nálezů, 26 kvadrátů
První nález 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález 2013 , Robert Tropek
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T, eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Nadm. výška200-400

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (30 použitých nálezů)
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past269024
Smyk1001
Individuální sběr4003
fp0101
?0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (26 použitých nálezů)
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) ENSamciSamiceMláďataNálezy
travnaté stepi209014
haldy a výsypky2204
slaniska0101
Lesní okraje0101
kamenité suti nižších poloh3102
Xerotermní travinobylinná společenstva2203
dubohabřiny1001
 SamciSamiceMláďataNálezy