0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Druh Nálezy podle období
0-19001901-19501951-20002001-2017
Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) Ohrožený 2x 16x 14x

Cozyptila blackwalli (Simon, 1875)

České jménoběžník Blackwallův
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy32 nálezů, 9 kvadrátů
První nález 1934, L. Heyrov. & A. Hoffer, Baum 1934b
Poslední nález 2011
Areál rozšířeníEuropean (West Siberia
Fytogeografická oblastThermo
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskyturare
Nadm. výška200-400

Literatura

Pavouci České republiky; Kamenožrout zelený; Hahnia microphthalma; Palliduphantes ericaeus (Blackwall, 1853) (Araneae:Linyphiidae) - nový druh pro Českou republiku; Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763) a Uloborus plumipes (Lucas, 1846) v Brně; Beskydské tajemství – Ischyropsalis manicata; Méně známé druhy pavouků – Cozyptila blackwalli; Determinace samců Argenna patula a Argenna subnigra; Nález vzácné snovačky Theridion boesenbergi Strand, 1904 na okraji PP Plziny u Bechyně; Nález sklípkánka v bučině; Manuál k nálezové databázi České arachnologické společnosti; Sezónní adaptabilita?; Preparace, mikroskopování a fotografování drobných objektů; Zoodny Ostrava 2014; Arachnologická exkurze – Lednicko 2014; Druhá arachnologická exkurze – Beskydy 2014; K významnému životnímu jubileu Jaromíra Hajera; Česká bibliografie; Inventarizace 2013; Britská bibliografie – The Newsletter 128 a 129; Zajímaví pavouci Peru v obrazech

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (8 použitých nálezů)
Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev3403
Zemní past5305
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (6 použitých nálezů)
Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) VUSamciSamiceMláďataNálezy
suché doubravy3302
osluněné skály nižších poloh1001
kamenité suti nižších poloh2001
suťové a roklinové lesy1001
dubohabřiny0201
 SamciSamiceMláďataNálezy