0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Species Records by time
0-19001901-19501951-20002001-2017
Acantholycosa norvegica (Thorell, 1872) Endangered 6x 203x 8x

Acantholycosa norvegica (Thorell, 1872)

Threat levelEndangered
Records217 nálezů, 19 kvadrátů
First record 1875, C. Fickert, Fickert 1875
Last record 2012 , Robert Tropek
Distribution areaPalaearctic - Transp. [bm.]
Phytogeographic area(Thermo, Meso), Oreo
Původnost stanovišťclimax
Humiditydry, semi-humid
Stratum(Underground), Ground layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Altitude300-1600

Bibliography

Pavouci České republiky; Velké dobrodružství: Physocyclus globosus (Taczanowski, 1874) zavlečen do Evropy; Revize třesavek Pholcus phalangioides v Národním muzeu; Pavouci v hledáčku šotoušů* – Holocnemus pluchei na „hlaváku“; Slíďák tatarský (Lycosa singoriensis) na Šumavě!; Zajímavý nález dvou druhů rodu Acantholycosa na jedné mýtině; Do třetice Araneus saevus, aneb jak je to s historicky druhým nálezem křižáka stromového u nás; Pardosa maisa – slíďák slaništní?; Rodinná dovolená v Beskydech; Spojení arachnologie a kultury; Významné nálezy pavouků z ČR III./ Remarkable records of spiders from Czech Republic III.; Hrabalky (Pompilidae) rodu Anoplius – specialisté na lov pavouků; Překvapení pod mikroskopem; 30th European Congress of Arachnology; 115. arachnologický seminář Brno 2017; Šplh po vlákně; Arachnologický spravodaj; Česká bibliografie 2017; Britská bibliografie – The Newsletter 139; Pokyny pro autory

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (108 used records)
Acantholycosa norvegica (Thorell, 1872) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past1211128669
Individuální sběr17331319
Pozorování0101
is19541518
?0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (102 used records)
Acantholycosa norvegica (Thorell, 1872) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
skály a sutě v horách5503
kamenité suti nižších poloh831139265
Skalní a suťové biotopy33752223
alpínské trávníky341011
 MalesFemalesJuvenilesRecords