Červený seznam pavouků České republiky

Díky druhovému bohatství a ekologické rozmanitosti jsou pavouci hojně využívanou bioindikační skupinou ve studiích posuzujících vliv zemědělských či ochranářských zásahů na kvalitu ekosystémů. Významnou roli hrají i v praktické ochraně přírody. Jsou nápadní a některé druhy spolehlivě indikují zachovalé, ochranářsky hodnotné biotopy. Proto byly vybrané taxony navrženy k zákonné ochraně. V kategorii kriticky ohrožených Eresus spp., Arctosa spp. (bez A. leopardus) a Dolomedes plantarius, v kategorii silně ohrožených Atypus spp., Acantholycosa spp., Hygrolycosa rubrofasciata a Philaeus chrysops, a v kategorii ohrožených Araneus alsine, Gibbaranea spp. (bez G. bituberculata), Hypsosinga heri, Alopecosa spp. (bez A. pulverulenta, A. cuneata, A. accentuata a A. taeniata), Dolomedes fimbriatus, Argyroneta aquatica, Gnaphosa spp. (bez G. montana), Thanatus spp. (bez T. formicinus), Heriaeus spp., Thomisus onustus a Marpissa spp. (bez M. muscosa). Na rozdíl od druhové ochrany obratlovců není účelem chránit jedince pavouků před zašlápnutím či sběrem pro vědecké účely, ale výhradně mít zákonný nástroj pro ochranu jejich stanovišť, konkrétně proti jejich zničení a pro odůvodnění nezbytnosti péče o ně.

Červené seznamy sice nejsou zakotveny v české legislativě jako seznamy chráněných druhů, ale často se podle nich v rozhodovacích řízeních posuzuje kvalita území nebo nastavuje management chráněných území. Vzhledem k tomu, že u pavouků nemáme znalosti o vývoji populací a data o rozšíření nejsou dostatečná, vycházeli jsme při zařazování druhů do kategorií především z vazby na biotopy. Znalosti o ohrožení biotopu jsme extrapolovali na druhy, které jsou na něj vázané. Například z naší krajiny téměř úplně vymizela slaniska, písčiny či štěrkopískové břehy řek, druhy striktně vázané na tyto biotopy tedy můžeme považovat za kriticky ohrožené. Tento přístup hodnocení má samozřejmě svoje limity. Biotopy mají různou kvalitu, jinak ohrožený je druh vázaný pouze na zachovalé rákosiny, jinak druh, který se spokojí s jakoukoli rákosinou. Navíc je řada druhů, které silnou vazbu na konkrétní biotopy nevykazují. Níže uvádíme kategorie, které jsme použili.

NZ - nezvěstné – déle než 30 let v ČR nenalezené.
KO - kriticky ohrožené – vázané na ohrožené biotopy, vyskytují se na posledních lokalitách, bez aktivní péče o lokality brzy vyhynou.
SO - silně ohrožené – vázané na ohrožené biotopy, lokalit není mnoho a ubývají.
O - ohrožené – vázané na ohrožené boiotopy, lokalit je více, ale zjevně ubývají.
TO - téměř ohrožené – dnes u nás stále ještě poměrně hojné druhy, jejichž vazba na ubývající přírodní biot=opy je však odsuzuje k postupnému mizení.
NO - nejsou ohrožené – hojné druhy vázané na nemizející přírodní biotopy nebo druhy schopné obývat i nově vznikající biotopy.

Aktuální seznam našich pavouků včetně stupně ohrožení je možné stáhnout zde: cerveny_seznam_web.xlsx.


Kriticky ohrožený Amaurobius erberi (Keyserling, 1863) Kriticky ohrožený
České jméno: cedivka Erberova
První nález: 2003, V. Bryja, Bryja & Svatoň 2005


Araneus nordmanni (Thorell, 1870) Kriticky ohrožený
České jméno: křižák Nordmannův
První nález: 1892, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález: 2016 , Mgr. Ondřej Machač


Leviellus thorelli (Ausserer, 1871) Kriticky ohrožený
České jméno: křižák Thorellův
První nález: 2003, J. Chytil, Bryja et al. 2005
Poslední nález: 2014 , Štěpán Vodka


Clubiona genevensis L. Koch, 1866 Kriticky ohrožený
České jméno: zápředník stepní
První nález: 1955, F. Miller, Kůrka 1996a
Poslední nález: 1996 , doc. MUDr. Pavel Kasal, CSc.


Clubiona juvenis Simon, 1878 Kriticky ohrožený
České jméno: zápředník rybniční
První nález: 1988, J. Křen, Řezáč 2001
Poslední nález: 2014 , Mgr. Ondřej Machač


Clubiona norvegica Strand, 1900 Kriticky ohrožený
České jméno: zápředník severský
První nález: 1962, J. Buchar, Buchar 1963a
Poslední nález: 1996 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.


Clubiona pseudoneglecta Wunderlich, 1994 Kriticky ohrožený
České jméno: zápředník trávový
První nález: 1958, F. Miller, Buchar & Růžička 2002
Poslední nález: 1958


Clubiona similis L. Koch, 1867 Kriticky ohrožený
České jméno: zápředník štěrkový
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález: 2014 , Mgr. Ondřej Machač


Archaeodictyna consecuta (O. P.-Cambridge, 1872) Kriticky ohrožený
České jméno: cedivečka stepní
První nález: 1960, E. Žďárková, Miller & Valešová 1964
Poslední nález: 1983


Archaeodictyna minutissima (Miller, 1958) Kriticky ohrožený
České jméno: cedivečka nejmenší
První nález: 1958, F. Miller, Miller 1958c
Poslední nález: 2002


Argenna patula (Simon, 1874) Kriticky ohrožený
České jméno: cedivečka pobřežní
První nález: 1958, F. Miller, Miller 1971; Kůrka 1994e
Poslední nález: 2014 , Mgr. Ondřej Machač


Brigittea vicina Simon, 1873 Kriticky ohrožený
První nález: 2004, S. Vinkler, Bryja et al. 2005


Dictyna szaboi Chyzer, 1891 Kriticky ohrožený
České jméno: cedivečka Szabova
První nález: 1996, V. Růžička, Růžička & Bezděčka 2000
Poslední nález: 1996 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.


Emblyna brevidens (Kulczyński, 1897) Kriticky ohrožený
České jméno: cedivečka krátkozubá
První nález: 2011, J. Dolanský, viz Pavouk 2012 (č. 32)


Lathys nielseni (Schenkel, 1932) Kriticky ohrožený
České jméno: cedivečka Nielsenova
První nález: 1965, J. Martínek, Buchar 1983a
Poslední nález: 2000


Eresus hermani (Kovács et al., 2015) Kriticky ohrožený
České jméno: stepník pálavský
První nález: 0, ,
Poslední nález: 2018 , Radek Šich


Eresus moravicus (Řezáč, 2008) Kriticky ohrožený
České jméno: stepník moravský
První nález: 1941, F. Miller, Řezáč et al. 2008
Poslední nález: 2017


Eresus sandaliatus (Martini & Goeze, 1778) Kriticky ohrožený
České jméno: stepník černonohý
První nález: 1959, J. Buchar, Řezáč in litt.
Poslední nález: 2017


Civizelotes caucasius (L. Koch, 1866) Kriticky ohrožený
České jméno: skálovka kavkazská
První nález: 1998, A. Jelínek, Buchar & Růžička 2002
Poslední nález: 1998


Cryptodrassus hungaricus (Balogh, 1935) Kriticky ohrožený
České jméno: skálovka uherská
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1943, 1947
Poslední nález: 1999


Drassyllus vinealis (Kulczyński, 1897) Kriticky ohrožený
České jméno: skálovka trávostepní
První nález: 1961, F. Miller, Miller 1967
Poslední nález: 1983


Gnaphosa inconspecta Simon, 1878 Kriticky ohrožený
České jméno: skálovka doubravní
První nález: 1973, H. Šinková, Šinková 1973; Buchar 1993a
Poslední nález: 2009


Gnaphosa modestior Kulczyński, 1897 Kriticky ohrožený
České jméno: skálovka panonská


Haplodrassus bohemicus Miller & Buchar, 1977 Kriticky ohrožený
České jméno: skálovka česká
První nález: 1962, J. Buchar, Miller & Buchar 1977
Poslední nález: 2010 , Mgr. Ondřej Machač


Micaria lenzi Bösenberg, 1899 Kriticky ohrožený
České jméno: mikarie Lenzova
První nález: 1962, J. Buchar, Buchar 1989b
Poslední nález: 1993 , Josef Chytil


Micaria sociabilis Kulczyński, 1897 Kriticky ohrožený
České jméno: mikarie pospolitá
První nález: V nálezové databázi: 1996 , Pavel Bezděčka
Poslední nález: 2016


Phaeocedus braccatus (L. Koch, 1866) Kriticky ohrožený
České jméno: skálovka šestitečná
První nález: 1941, F. Miller, Miller 1941
Poslední nález: 2001


Zelotes atrocaeruleus (Simon, 1878) Kriticky ohrožený
České jméno: skálovka zoubkovaná
První nález: 1932, J. Kratochvíl, Miller 1939
Poslední nález: 1983


Zelotes segrex (Simon, 1878) Kriticky ohrožený
České jméno: skálovka vydělená
První nález: 1941, J. Kratochvíl, Miller 1947
Poslední nález: 1996 , Josef Chytil


Hahniharmia picta Kulczyński, 1897 Kriticky ohrožený
První nález: 1961, F. Miller, Kůrka 2000a
Poslední nález: 2012 , Mgr. Ondřej Machač


Agyneta simplicitarsis (Simon, 1884) Kriticky ohrožený
České jméno: plachetnatka suchopárová
První nález: 1965, V. Bukva, Bukva 1969
Poslední nález: 1997 , Vladimír Bukva


Baryphyma pratense (Blackwall, 1861) Kriticky ohrožený
České jméno: pavučenka břehová
První nález: 1967, F. Miller, Miller 1971
Poslední nález: 2017 , Mgr. Antonín Roušar


Canariphantes nanus (Kulczyński, 1898) Kriticky ohrožený
České jméno: plachetnatka trpasličí
První nález: 1940, J. Kratochvíl, Miller 1947
Poslední nález: 1941


Carorita limnaea (Crosby & Bishop, 1927) Kriticky ohrožený
České jméno: pavučenka slatinná
První nález: 1967, J. Martínek, Buchar 1989b
Poslední nález: 1981 , RNDr. Antonín Kůrka


Caviphantes saxetorum (Hull, 1916) Kriticky ohrožený
České jméno: pavučenka štětinozubá
První nález: 2013, O. Machač, viz Pavouk 2013 (č. 35)
Poslední nález: 2013 , Mgr. Ondřej Machač


Centromerus prudens (O. P.-Cambridge, 1873) Kriticky ohrožený
České jméno: plachetnatka písečná
První nález: 1972, E. Laštovková, Buchar 1989b
Poslední nález: 1998


Cinetata gradata (Simon, 1881) Kriticky ohrožený
České jméno: pavučenka stupínkatá
První nález: 1997, V. Křížová, Buchar & Růžička 2002
Poslední nález: 2000


Entelecara omissa O. P.-Cambridge, 1902 Kriticky ohrožený
České jméno: pavučenka krátkočelá
První nález: 1999, M. Holec, Růžička 2000a
Poslední nález: 1999


Erigone jaegeri Baehr, 1984 Kriticky ohrožený
České jméno: pavučenka Jägerova
První nález: 1973, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002
Poslední nález: 1973 , prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc.


Ipa terrenus (L. Koch, 1879) Kriticky ohrožený
České jméno: plachetnatka čtyřskvrnná
První nález: 1957, F. Miller, Miller & Žitňanská 1976b
Poslední nález: 2005


Linyphia tenuipalpis Simon, 1884 Kriticky ohrožený
České jméno: plachetnatka teplomilná
První nález: 2002, P. Špryňar & J. Dolanský, Růžička & Buchar 2008
Poslední nález: 1985


Maso gallicus Simon, 1894 Kriticky ohrožený
České jméno: pavučenka galská
První nález: 1973, E. Lašt., J.B. & P.K., Buchar 1975b
Poslední nález: 1973


Mecynargus foveatus (Dahl, 1912) Kriticky ohrožený
České jméno: pavučenka foveatus
První nález: 1996, V. Růžička, Růžička 1998c
Poslední nález: 1996 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.


Metopobactrus ascitus (Kulczyński, 1894) Kriticky ohrožený
České jméno: pavučenka okrajová
První nález: 1959, F. Miller, Miller 1959
Poslední nález: 1995 , Mgr. Iveta Chvátalová, Ph.D.


Piniphantes pinicola (Simon, 1884) Kriticky ohrožený
České jméno: plachetnatka borovicová
První nález: 2011, A. Roušar, viz Pavouk 2012 (č. 33)
Poslední nález: 2012 , Mgr. Antonín Roušar


Porrhomma rosenhaueri (L. Koch, 1872) Kriticky ohrožený
České jméno: plachetnatka Rosenhauerova
První nález: 1994, V. Růžička & P. Antuš, Buchar & Růžička 2002
Poslední nález: 2000 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.


Prinerigone vagans (Audouin, 1826) Kriticky ohrožený
České jméno: pavučenka trnohřbetá
První nález: 1952, F. Miller, Miller 1971
Poslední nález: 1983 , prof. RNDr. František Miller, DrSc.


Sisicus apertus (Holm, 1939) Kriticky ohrožený
České jméno: pavučenka srdíčková
První nález: 1991, V. Růžička, Růžička & Kopecký 1994
Poslední nález: 2007 , Roman Mlejnek


Tmeticus affinis (Blackwall, 1855) Kriticky ohrožený
České jméno: pavučenka dvoubarvá
První nález: 1971, F. Miller, Buchar & Růžička 2002
Poslední nález: 1997 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.


Alopecosa fabrilis (Clerck, 1757) Kriticky ohrožený
České jméno: slíďák vřesovištní
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález: 2000 , lb


Alopecosa psammophila Buchar, 2001 Kriticky ohrožený
České jméno: slíďák pískomilný
První nález: 1996, V. Růžička, Růžička & Bezděčka 2000
Poslední nález: 1999 , Pavel Bezděčka


Alopecosa striatipes (C. L. Koch, 1839) Kriticky ohrožený
České jméno: slíďák suchopárový
První nález: 1929, J. Kratochvíl, Kratochvíl 1933b
Poslední nález: 2014 , Mgr. Ondřej Machač


Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) Kriticky ohrožený
České jméno: slíďák břehový
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález: 2016 , Mgr. Ondřej Machač


Pardosa agricola (Thorell, 1856) Kriticky ohrožený
České jméno: slíďák příbřežní
První nález: 2002, Z. Majkus, Majkus 2003c
Poslední nález: 2011


Pardosa maisa Hippa & Mannila, 1982 Kriticky ohrožený
České jméno: slíďák slaništní
První nález: 1969, R. Obrtel, Miller & Obrtel 1975a
Poslední nález: 1998 , Michal Holec


Pardosa nebulosa (Thorell, 1872) Kriticky ohrožený
České jméno: slíďák kouřový
První nález: 2010, S. Macík, viz Pavouk 2010 (č. 29)
Poslední nález: 2010 , Mgr. Ondřej Machač


Pardosa wagleri (Hahn, 1822) Kriticky ohrožený
České jméno: slíďák Waglerův
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález: 2014 , Mgr. Ondřej Machač


Zora armillata Simon, 1878 Kriticky ohrožený
České jméno: zora náramková
První nález: 2002, J. Dolanský, Bryja, Svatoň et al. 2005
Poslední nález: 2003


Zora pardalis Simon, 1878 Kriticky ohrožený
České jméno: zora pardálí
První nález: 1956, F. Miller, Kůrka 2000a
Poslední nález: 1956 , prof. RNDr. František Miller, DrSc.


Philodromus poecilus (Thorell, 1872) Kriticky ohrožený
České jméno: listovník záhadný
První nález: 1976, F. Miller, Kůrka 1997a
Poslední nález: 1976 , prof. RNDr. František Miller, DrSc.


Thanatus pictus L. Koch, 1881 Kriticky ohrožený
České jméno: listovník vřesovištní
První nález: 1976, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002
Poslední nález: 1976


Thanatus sabulosus (Menge, 1875) Kriticky ohrožený
České jméno: listovník lesostepní
První nález: 1971, J. Buchar, Buchar 1979
Poslední nález: 2009


Tibellus macellus Simon, 1875 Kriticky ohrožený
České jméno: listovník trávový
První nález: 1961, F. Miller, Miller 1966
Poslední nález: 2012 , Mgr. Ondřej Machač


Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) Kriticky ohrožený
České jméno: lovčík mokřadní
První nález: 1958, F. Miller, Kůrka 2000a
Poslední nález: 2018 , Radek Šich


Afraflacilla epiblemoides (Chyzer, 1891) Kriticky ohrožený
České jméno: skákavka dubová
První nález: 2000, L. Dobroruka, Dobroruka 2001
Poslední nález: 2015 , Radek Šich


Heliophanus lineiventris Simon, 1868 Kriticky ohrožený
České jméno: skákavka linková
První nález: 1958, F. Miller, Miller 1958c
Poslední nález: 2006 , Mgr. Ondřej Machač


Heliophanus patagiatus Thorell, 1875 Kriticky ohrožený
České jméno: skákavka kovová
První nález: 2002, Z. Majkus, Majkus 2003c
Poslední nález: 2015


Heliophanus simplex Simon, 1868 Kriticky ohrožený
České jméno: skákavka prostá
První nález: 2013, A. Jelínek, viz Pavouk 2014 (č. 36)


Neon levis (Simon, 1871) Kriticky ohrožený
České jméno: skákavka hladká
První nález: 1985, J. Šmaha, Šmaha 1990
Poslední nález: 1994 , vr&pa


Sitticus atricapillus (Simon, 1882) Kriticky ohrožený
České jméno: skákavka černovlasá
První nález: 1987, V. Růžička, Kronestedt & Logunov 2003
Poslední nález: 2011 , Mgr. Ondřej Machač


Sitticus zimmermanni (Simon, 1877) Kriticky ohrožený
České jméno: skákavka Zimmermannova
První nález: 1961, J. Buchar, Buchar 1993a
Poslední nález: 2015 , Radek Šich


Synageles subcingulatus (Simon, 1878) Kriticky ohrožený
České jméno: skákavka útlá
První nález: 1993, J. Svatoň, Svatoň et al. 2001
Poslední nález: 1993 , Mgr. Jaroslav Svatoň


Talavera thorelli (Kulczyński, 1891) Kriticky ohrožený
České jméno: skákavka Thorellova
První nález: 1994, J. Rusek, Chvátalová & Buchar 2002
Poslední nález: 2014


Yllenus arenarius Menge, 1868 Kriticky ohrožený
České jméno: skákavka písečná
První nález: 2010, A. Pokorný & R. Macek, viz Pavouk 2012 (č. 32)


Achaeridion conigerum (Simon, 1914) Kriticky ohrožený
České jméno: snovačka kuželová
První nález: 1993, A. Kůrka, Kůrka 1994e
Poslední nález: 1993 , RNDr. Antonín Kůrka


Dipoena erythropus (Simon, 1881) Kriticky ohrožený
České jméno: snovačka červenonohá
První nález: 1967, F. Miller, Miller 1967
Poslední nález: 2014 , Pavel Marhoul


Enoplognatha caricis (Fickert, 1876) Kriticky ohrožený
České jméno: snovačka ostřicová
První nález: 1969, F. Miller, Růžička & Holec 1998
Poslední nález: 1998 , RNDr. Antonín Kůrka


Enoplognatha mordax (Thorell, 1875) Kriticky ohrožený
České jméno: snovačka přímořská
První nález: 1973, P. Kasal, Kasal 1981
Poslední nález: 2014 , Mgr. Ondřej Machač


Enoplognatha serratosignata (L. Koch, 1879) Kriticky ohrožený
České jméno: snovačka pilovitá
První nález: 1999, P. Bezděčka, Růžička & Bezděčka 2000
Poslední nález: 1999 , Pavel Bezděčka


Euryopis saukea Levi, 1951 Kriticky ohrožený
České jméno: snovačka kroužkonohá
První nález: 1963, F. Miller, Miller 1963
Poslední nález: 2009 , Mgr. Ondřej Machač


Lasaeola prona (Menge, 1868) Kriticky ohrožený
České jméno: snovačka sehnutá
První nález: 1938, J. Kratochvíl, Miller 1939
Poslední nález: 1974


Phycosoma inornatum (O. P.-Cambridge, 1861) Kriticky ohrožený
České jméno: snovačka nezdobená
První nález: 1993, Z. Vitáček, Kůrka 1995b
Poslední nález: 2016 , Mgr. Antonín Roušar


Theridion boesenbergi Strand, 1904 Kriticky ohrožený
České jméno: snovačka Bösenbergova
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález: 1941


Ozyptila rauda Simon, 1875 Kriticky ohrožený
České jméno: běžník drno+B721vý
První nález: 1930, J. Mařan & A. Hoffer, Baum 1930a; Šilhavý 1938a
Poslední nález: 1988


Xysticus kempeleni Thorell, 1872 Kriticky ohrožený
České jméno: běžník Kempelenův
První nález: 1958, F. Miller, Kůrka 1997a
Poslední nález: 2008


Xysticus lineatus (Westring, 1851) Kriticky ohrožený
České jméno: běžník bylinný
První nález: 1959, F. Miller, Miller 1959
Poslední nález: 2005 , Lukáš Spitzer


Xysticus obscurus Collett, 1877 Kriticky ohrožený
České jméno: běžník horský
První nález: 1962, J. Buchar, Buchar 1967b
Poslední nález: 1990 , Jan Vaněk


Titanoeca psammophila Wunderlich, 1993 Kriticky ohrožený
České jméno: teplomil písečný
První nález: 1996, J. Svatoň, Růžička 1998c
Poslední nález: 2013 , Radek Šich


Silně ohrožený Comaroma simoni Bertkau, 1889 Silně ohrožený
České jméno: anapa buková
První nález: 1992, V. Růžička, Růžička & Antuš 1998
Poslední nález: 2008 , RNDr. et Mgr. Ivan H. Tuf, Ph.D.


Anyphaena furva Miller, 1967 Silně ohrožený
České jméno: šplhalka tmavá
První nález: 1982, J. Šmaha, Šmaha 1985
Poslední nález: 1998 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.


Nuctenea silvicultrix (C. L. Koch, 1835) Silně ohrožený
České jméno: křižák rašelinný
První nález: 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález: 2000 , Jiří Zelený


Atypus muralis (Bertkau, 1890) Silně ohrožený
České jméno: Sklípkánek pontický
První nález: 1898, A. Nosek, Nosek 1898
Poslední nález: 2016 , Radek Šich


Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) Silně ohrožený
České jméno: zápředník korový
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález: 2017 , Mgr. Antonín Roušar


Clubiona saxatilis L. Koch, 1866 Silně ohrožený
České jméno: zápředník skalní
První nález: 1940, B. Tomšík, Miller 1943, 1947
Poslední nález: 2006


Altella biuncata (Miller, 1949) Silně ohrožený
České jméno: cedivečka Millerova
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález: 2009 , RNDr. Robert Tropek, Ph.D.


Brommella falcigera (Balogh, 1935) Silně ohrožený
České jméno: cedivečka mečovitá
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1943, 1947
Poslední nález: 2017 , Mgr. Antonín Roušar


Dasumia carpatica (Kulczyński, 1882) Silně ohrožený
České jméno: šestiočka karpatská
První nález: 1997, J. Král, Buchar & Růžička 2002
Poslední nález: 2015 , Mgr. Ondřej Machač


Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 Silně ohrožený
České jméno: zápřednice ozdobná
První nález: 1952, F. Miller, Kůrka 1996a
Poslední nález: 2011


Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 Silně ohrožený
České jméno: zápřednice karmínová
První nález: 1961, F. Miller, Miller 1971; Kůrka 1996a
Poslední nález: 1996


Cheiracanthium pennyi O. P.-Cambridge, 1873 Silně ohrožený
České jméno: zápřednice Pennyova
První nález: 1983, F. Miller, Kůrka 1996a
Poslední nález: 2010 , Mgr. Ondřej Machač


Aphantaulax cincta (L. Koch, 1866) Silně ohrožený
České jméno: skálovka opásaná
První nález: 1998, P. Bezděčka, Růžička & Bezděčka 2000
Poslední nález: 1998 , Pavel Bezděčka


Berlandina cinerea (Menge, 1872) Silně ohrožený
České jméno: skálovka popelavá
První nález: 1961, J. Buchar, Buchar 1970b
Poslední nález: 2010 , Mgr. Ondřej Machač


Civizelotes gracilis (Canestrini, 1868) Silně ohrožený
České jméno: skálovka štíhlá
První nález: 2002, V. Bryja, Bryja & Svatoň 2005
Poslední nález: 2010


Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený
České jméno: skálovka brýlová
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález: 2013 , RNDr. Robert Tropek, Ph.D.


Gnaphosa badia (L. Koch, 1866) Silně ohrožený
České jméno: skálovka horská
První nález: 1959, J. Buchar, Buchar 1963a
Poslední nález: 1999


Gnaphosa microps Holm, 1939 Silně ohrožený
České jméno: skálovka bažinná
První nález: 1961, J. Buchar, Buchar 1963a
Poslední nález: 1995 , prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc.


Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 Silně ohrožený
České jméno: skálovka mokřadní
První nález: 1942, F. Miller, Kůrka 1994e
Poslední nález: 1997


Haplodrassus minor (O. P.-Cambridge, 1879) Silně ohrožený
České jméno: skálovka drobná
První nález: 1968, F. Miller, Kůrka 1994e
Poslední nález: 2007 , RNDr. Robert Tropek, Ph.D.


Haplodrassus moderatus (Kulczyński, 1897) Silně ohrožený
České jméno: skálovka močálová
První nález: 1980, A. Kůrka, Kůrka 1990
Poslední nález: 2000


Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866) Silně ohrožený
České jméno: skálovka úhledná
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález: 2015 , RNDr. Petr Bílek, CSc.


Micaria aenea Thorell, 1871 Silně ohrožený
České jméno: mikarie kovová
První nález: 1951, J. Buchar, Miller 1967
Poslední nález: 1999


Micaria dives (Lucas, 1846) Silně ohrožený
České jméno: mikarie duhová
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález: 2014 , Mgr. Ondřej Machač


Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený
České jméno: mikarie berlovitá
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález: 2014 , Mgr. Ondřej Machač


Zelotes puritanus Chamberlin, 1922 Silně ohrožený
České jméno: skálovka pustinná
První nález: 1966, J. Buchar, Miller & Buchar 1977
Poslední nález: 2015


Iberina candida Simon, 1875 Silně ohrožený
První nález: 2011, A. Tenčík, viz Pavouk 2011 (č. 31)
Poslední nález: 2011 , Mgr. Ondřej Machač


Agnyphantes expunctus (O. P.-Cambridge, 1875) Silně ohrožený
České jméno: plachetnatka borůvková
První nález: 1962, J. Buchar, Buchar 1967b
Poslední nález: 2004


Agyneta equestris (L. Koch, 1881) Silně ohrožený
České jméno: plachetnatka trávní
První nález: 1948, F. Miller, Miller & Weiss 1979
Poslední nález: 2017 , Mgr. Antonín Roušar


Agyneta fuscipalpa (C. L. Koch, 1836) Silně ohrožený
České jméno: plachetnatka zoubkatá
První nález: 1930, J. Baum, Baum 1930a
Poslední nález: 1974 , Hana Potužáková


Bathyphantes setiger F. O. P.-Cambridge, 1894 Silně ohrožený
České jméno: plachetnatka rybniční
První nález: 1935, F. Miller, Miller 1937
Poslední nález: 2008


Bolephthyphantes index (Thorell, 1856) Silně ohrožený
České jméno: plachetnatka kořenová
První nález: 1985, J. Vaněk, Růžička 2000d
Poslední nález: 1997 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.


Centromerus capucinus (Simon, 1884) Silně ohrožený
České jméno: plachetnatka mateřídoušková
První nález: 1940, J. Kratochvíl, Miller 1947
Poslední nález: 1998


Centromerus leruthi Fage, 1933 Silně ohrožený
České jméno: plachetnatka Leruthova
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1958b
Poslední nález: 1995 , Mgr. Antonín Roušar


Centromerus persimilis (O. P.-Cambridge, 1912) Silně ohrožený
České jméno: plachetnatka záhadná
První nález: 1961, F. Miller, Miller 1967
Poslední nález: 1995


Centromerus semiater (L. Koch, 1879) Silně ohrožený
České jméno: plachetnatka bahenní
První nález: 1942, F. Miller, Miller 1958b
Poslední nález: 1999 , Mgr. Jan Dolanský


Ceratinella wideri (Thorell, 1871) Silně ohrožený
České jméno: pavučenka Widerova
První nález: 1935, F. Miller, Miller 1936a
Poslední nález: 2013 , RNDr. Robert Tropek, Ph.D.


Collinsia distincta (Simon, 1884) Silně ohrožený
České jméno: pavučenka lužní
První nález: 1962, B. Novák, Miller 1974b
Poslední nález: 2003


Diplocephalus dentatus Tullgren, 1955 Silně ohrožený
České jméno: pavučenka vrbová
První nález: 1958, F. Miller, Miller 1959
Poslední nález: 2000


Erigonoplus globipes (L. Koch, 1872) Silně ohrožený
České jméno: pavučenka kulonohá
První nález: 1966, J. Buchar, Buchar 1983b
Poslední nález: 2011 , Mgr. Antonín Roušar


Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1834) Silně ohrožený
České jméno: plachetnatka křovinná
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález: 2013 , Mgr. Ondřej Machač


Glyphesis servulus (Simon, 1881) Silně ohrožený
České jméno: pavučenka noscovitá
První nález: 1978, M. Antuš, Buchar 1979
Poslední nález: 1995 , vr&pa


Gonatium hilare (Thorell, 1875) Silně ohrožený
České jméno: pavučenka dýkovitá
První nález: 1934, F. Miller, Miller 1935b
Poslední nález: 2008 , Jan Havelka


Hypsocephalus pusillus (Menge, 1869) Silně ohrožený
České jméno: pavučenka Dahlova
První nález: 1963, F. Miller, Miller 1966
Poslední nález: 2004


Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) Silně ohrožený
České jméno: plachetnatka stepní
První nález: 1961, E. Žďárková, Valešová 1962
Poslední nález: 2005


Maro lepidus Casemir, 1961 Silně ohrožený
České jméno: plachetnatka malá
První nález: 1953, F. Miller, Miller 1966
Poslední nález: 1999


Maro sublestus Falconer, 1915 Silně ohrožený
České jméno: plachetnatka nepatrná
První nález: 1962, F. Miller, Miller 1966
Poslední nález: 1999 , RNDr. Antonín Kůrka


Mecynargus morulus (O. P.-Cambridge, 1873) Silně ohrožený
České jméno: pavučenka severská
První nález: 1962, J. Buchar, Buchar 1967b
Poslední nález: 1990 , Jan Vaněk


Megalepthyphantes collinus (L. Koch, 1872) Silně ohrožený
České jméno: plachetnatka kroužkovaná
První nález: 1961, E. Žďárková, Valešová 1962
Poslední nález: 2000 , Ing. Vladimír Hula, Ph.D.


Microctenonyx subitaneus (O. P.-Cambridge, 1875) Silně ohrožený
České jméno: pavučenka ostroostná
První nález: 2002, V. Růžička, Bryja et al. 2005
Poslední nález: 2003 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.


Midia midas (Simon, 1884) Silně ohrožený
České jméno: plachetnatka dutinová
První nález: 1987, V. Růžička, Růžička et al. 1991
Poslední nález: 2011 , Mgr. Ondřej Machač


Oreonetides vaginatus (Thorell, 1872) Silně ohrožený
České jméno: plachetnatka pochvatá
První nález: 1875, C. Fickert, Fickert 1875
Poslední nález: 2010 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.


Palliduphantes ericaeus (Blackwall, 1853) Silně ohrožený
České jméno: plachetnatka vřesová
První nález: 2014, A. Roušar, viz Pavouk 2014 (č. 36)
Poslední nález: 2017 , Mgr. Antonín Roušar


Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) Silně ohrožený
České jméno: pavučenka nenápadná
První nález: 1961, E. Žďárková, Valešová 1962
Poslední nález: 2009


Pelecopsis mengei (Simon, 1884) Silně ohrožený
České jméno: pavučenka Mengeho
První nález: 1958, F. Miller, Miller 1959
Poslední nález: 2011 , Mgr. Ondřej Machač


Peponocranium orbiculatum (O. P.-Cambridge, 1882) Silně ohrožený
České jméno: pavučenka kruhová
První nález: 1941, F. Miller, Miller 1941
Poslední nález: 2013 , RNDr. Robert Tropek, Ph.D.


Peponocranium praeceps Miller, 1943 Silně ohrožený
České jméno: pavučenka vztyčnohlavá
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1943, 1947
Poslední nález: 1999


Porrhomma microcavense Wunderlich, 1990 Silně ohrožený
České jméno: plachetnatka dutinková
První nález: 2000, L. Beran, Buchar & Růžička 2002
Poslední nález: 2015


Porrhomma profundum Dahl, 1939 Silně ohrožený
České jméno: plachetnatka hlubinná
První nález: 2006, R. Mlejnek, Růžička 2007a
Poslední nález: 2009 , Roman Mlejnek


Saaristoa abnormis (Blackwall, 1841) Silně ohrožený
České jméno: plachetnatka pětiúhlá
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1951
Poslední nález: 2000 , št


Savignia frontata Blackwall, 1833 Silně ohrožený
České jméno: pavučenka lachtaní
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález: 1985 , František Zbytek


Semljicola faustus (O. P.-Cambridge, 1900) Silně ohrožený
České jméno: pavučenka vrch+B420ovištní
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1951
Poslední nález: 2000 , Mgr. Jan Dolanský


Sintula spiniger (Balogh, 1935) Silně ohrožený
České jméno: pavučenka ostnitá
První nález: 2008, H. Šefrová, viz Pavouk 2011 (č. 31)


Styloctetor romanus (O. P.-Cambridge, 1872) Silně ohrožený
České jméno: pavučenka římská
První nález: 1940, F. Miller & V. Šilhavý, Miller 1947
Poslední nález: 2013 , RNDr. Robert Tropek, Ph.D.


Syedra myrmicarum (Kulczyński, 1882) Silně ohrožený
České jméno: plachetnatka mravenčí
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1951
Poslední nález: 2016 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc., Mgr. Jan Dolanský


Tapinocyba pallens (O. P.-Cambridge, 1872) Silně ohrožený
České jméno: pavučenka detritová
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález: 2010 , Mgr. Antonín Roušar


Taranucnus setosus (O. P.-Cambridge, 1863) Silně ohrožený
České jméno: plachetnatka bažinná
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1951
Poslední nález: 2011


Trichoncus hackmani Millidge, 1955 Silně ohrožený
České jméno: pavučenka Hackmanova
První nález: 1935, F. Miller, Miller 1936a
Poslední nález: 2004


Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) Silně ohrožený
České jméno: pavučenka chocholkovitá
První nález: 1961, E. Žďárková, Valešová 1962
Poslední nález: 2000


Sagana rutilans Thorell, 1875 Silně ohrožený
České jméno: zápředka hnědá
První nález: 1894, F. Svoboda, Nosek 1895
Poslední nález: 2012 , Mgr. Antonín Roušar


Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) Silně ohrožený
České jméno: slíďák dřevomilný
První nález: 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález: 2009 , Mgr. Ondřej Machač


Alopecosa cursor (Hahn, 1831) Silně ohrožený
České jméno: slíďák slunomilný
První nález: 1929, J. Kratochvíl, Kratochvíl 1933b
Poslední nález: 2010 , Mgr. Ondřej Machač


Alopecosa pinetorum (Thorell, 1856) Silně ohrožený
České jméno: slíďák tmavý
První nález: 1983, Z. Majkus, Kůrka 1994b
Poslední nález: 2010


Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) Silně ohrožený
České jméno: slíďák Schmidtův
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález: 2014 , Mgr. Antonín Roušar


Alopecosa solitaria (Herman, 1879) Silně ohrožený
České jméno: slíďák bradavčitý
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález: 2014 , Mgr. Ondřej Machač


Arctosa alpigena lamperti Dahl, 1908 Silně ohrožený
České jméno: slíďák vrchovištní
První nález: 1961, J. Buchar, Buchar 1967b
Poslední nález: 2000


Arctosa maculata (Hahn, 1822) Silně ohrožený
České jméno: slíďák skvrnitý
První nález: 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález: 2012 , Mgr. Ondřej Machač


Arctosa perita (Latreille, 1799) Silně ohrožený
České jméno: slíďák písečný
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález: 2014 , Mgr. Ondřej Machač


Pardosa ferruginea (L. Koch, 1870) Silně ohrožený
České jméno: slíďák smrčinový
První nález: 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález: 1996 , prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc.


Pardosa hyperborea (Thorell, 1872) Silně ohrožený
České jméno: slíďák severský
První nález: 1961, J. Buchar, Buchar 1963a
Poslední nález: 1993 , RNDr. Antonín Kůrka


Pardosa morosa (L. Koch, 1870) Silně ohrožený
České jméno: slíďák potoční
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález: 2015 , Ing. Vladimír Hula, Ph.D.


Pardosa sordidata (Thorell, 1875) Silně ohrožený
České jméno: slíďák bezpruhý
První nález: 1967, J. Martínek, Buchar & Růžička 2002
Poslední nález: 2015 , Mgr. Ondřej Machač


Ero tuberculata (De Geer, 1778) Silně ohrožený
České jméno: ostník hrbolkový
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález: 2017 , Radek Šich


Zora parallela Simon, 1878 Silně ohrožený
České jméno: zora severská
První nález: 2003, J. Chytil, Bryja, Svatoň et al. 2005
Poslední nález: 2013 , Radek Šich


Microdipoena jobi (Kraus, 1967) Silně ohrožený
První nález: 1973, P. Kasal, Kasal 1982
Poslední nález: 2000 , RNDr. Antonín Kůrka


Philodromus histrio (Latreille, 1819) Silně ohrožený
České jméno: listovník strakatý
První nález: 2002, P. Kment, Bryja, Řezáč et al. 2005
Poslední nález: 2014 , Radek Šich


Philodromus marmoratus Kulczyński, 1891 Silně ohrožený
České jméno: listovník mramorovaný
První nález: 1959, E. Žďárková & J. Žďárek, Bryja, Řezáč et al. 2005
Poslední nález: 2007


Philodromus rufus Walckenaer, 1826 Silně ohrožený
České jméno: listovník rezavý
První nález: 1992, V. Růžička, Růžička et al. 1996
Poslední nález: 2008


Marpissa pomatia (Walckenaer, 1802) Silně ohrožený
České jméno: skákavka sličná
První nález: 1932, F. Miller, Kůrka v tisku
Poslední nález: 2009 , RNDr. Petr Bílek, CSc.


Mendoza canestrinii (Ninni, 1868) Silně ohrožený
České jméno: skákavka Canestriniho
První nález: 1993, J. Chytil, Buchar & Růžička 2002
Poslední nález: 2014 , Mgr. Ondřej Machač


Neon rayi (Simon, 1875) Silně ohrožený
České jméno: skákavka nepatrná
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1943, 1947
Poslední nález: 2017 , Mgr. Antonín Roušar


Phlegra cinereofasciata (Simon, 1868) Silně ohrožený
České jméno: skákavka šedopruhá
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález: 2010 , Mgr. Ondřej Machač


Sitticus distinguendus (Simon, 1868) Silně ohrožený
České jméno: skákavka šedá
První nález: 1956, F. Miller, Kůrka v tisku
Poslední nález: 2013 , RNDr. Robert Tropek, Ph.D.


Sitticus dzieduszyckii (L. Koch, 1870) Silně ohrožený
České jméno: skákavka písčinná
První nález: 1935, A. Hoffer, Kůrka 2001
Poslední nález: 2014 , Radek Šich


Sitticus penicillatus (Simon, 1875) Silně ohrožený
České jméno: skákavka dvoutečná
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález: 2015


Synageles hilarulus (C. L. Koch, 1846) Silně ohrožený
České jméno: skákavka protáhlá
První nález: 1958, F. Miller, Kůrka v tisku
Poslední nález: 2004


Talavera milleri (Brignoli, 1983) Silně ohrožený
České jméno: skákavka Millerova
První nález: 1962, J. Buchar, Chvátalová & Buchar 2002
Poslední nález: 2005


Talavera parvistyla Logunov & Kronestedt, 2003 Silně ohrožený
České jméno: skákavka vrchovištní
První nález: 1971, F. Miller, Miller 1971
Poslední nález: 2013 , Mgr. Antonín Roušar


Tetragnatha striata L. Koch, 1862 Silně ohrožený
České jméno: čelistnatka rákosová
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález: 1999 , Mgr. Ivana Fenclová


Dipoena coracina (C. L. Koch, 1837) Silně ohrožený
České jméno: snovačka srdčitá
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález: 2004


Dipoena nigroreticulata (Simon, 1879) Silně ohrožený
České jméno: snovačka černoskvrnná
První nález: 1958, F. Miller, Miller 1967
Poslední nález: 2006 , Štěpán Vodka


Dipoena torva (Thorell, 1875) Silně ohrožený
České jméno: snovačka vysokohlavá
První nález: 1967, F. Miller, Miller 1967
Poslední nález: 2009


Euryopis laeta (Westring, 1861) Silně ohrožený
České jméno: snovačka světlá
První nález: 1963, F. Miller, Miller 1963
Poslední nález: 2009


Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 Silně ohrožený
České jméno: snovačka pětitečná
První nález: 1940, J. Kratochvíl, Miller 1947
Poslední nález: 2013 , Radek Šich


Ohlertidion ohlerti (Thorell, 1870) Silně ohrožený
České jméno: snovačka rašeliništní
První nález: 1960, J. Buchar, Buchar 1963a
Poslední nález: 2000 , doc. MUDr. Pavel Kasal, CSc.


Diaea livens Simon, 1876 Silně ohrožený
České jméno: běžník dubový
První nález: 1961, J. Martínek, Buchar & Thaler 1984
Poslední nález: 2009 , Mgr. Ondřej Machač


Heriaeus oblongus Simon, 1918 Silně ohrožený
České jméno: běžník smaragdový
První nález: 1894, E. Nový, Nosek 1895
Poslední nález: 2008 , Mgr. Ondřej Machač


Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) Silně ohrožený
České jméno: běžník bažinný
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález: 2014 , Mgr. Ondřej Machač


Tmarus stellio Simon, 1875 Silně ohrožený
České jméno: běžník člunkový
První nález: 1997, J. Schlaghamerský, Kubcová & Schlaghamerský 2002
Poslední nález: 2014 , Mgr. Ondřej Machač


Xysticus embriki Kolosváry, 1935 Silně ohrožený
První nález: V nálezové databázi: 1935 , prof. RNDr. František Miller, DrSc.
Poslední nález: 2004


Xysticus ferrugineus Menge, 1876 Silně ohrožený
České jméno: běžník dlouhoostný
První nález: 1936, V. Šilhavý, Šilhavý 1938a
Poslední nález: 1996


Xysticus gallicus Simon, 1875 Silně ohrožený
České jméno: běžník smrkový
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1951
Poslední nález: 2006 , Mgr. Ondřej Machač


Xysticus ninnii Thorell, 1872 Silně ohrožený
České jméno: běžník lesostepní
První nález: 1937, V. Šilhavý, Šilhavý 1940
Poslední nález: 2015 , Mgr. Ondřej Machač


Cetonana laticeps (Canestrini, 1868) Silně ohrožený
České jméno: hlavoun širohlavý
První nález: 1932, F. Miller, Kůrka 1996a
Poslední nález: 2016 , Mgr. Antonín Roušar


Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 Silně ohrožený
České jméno: pakřižák Walckenaerův
První nález: 1983, K. Absolon jun., Buchar & Růžička 2002
Poslední nález: 2013 , Radek Šich


Ohrožený Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 Ohrožený
České jméno: cedivka hajní
První nález: 1934, J. Baum, Baum 1938b
Poslední nález: 2016 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc., Mgr. Jan Dolanský


Araneus alsine (Walckenaer, 1802) Ohrožený
České jméno: křižák načervenalý
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález: 2017 , Ota Zimmermann


Araniella displicata (Hentz, 1847) Ohrožený
České jméno: křižák borový
První nález: 1961, J. Buchar, Buchar 1993a
Poslední nález: 2011 , Mgr. Ondřej Machač


Araniella inconspicua (Simon, 1874) Ohrožený
České jméno: křižák nenápadný
První nález: 1979, Z. Majkus, Buchar & Růžička 2002 (databáze)
Poslední nález: 2010 , Mgr. Ondřej Machač


Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) Ohrožený
České jméno: křižák trojlaločný
První nález: 1941, F. Miller, Miller 1941
Poslední nález: 2011 , Mgr. Ondřej Machač


Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) Ohrožený
České jméno: křižák hrbatý
První nález: 1894, V. Vávra, Nosek 1895
Poslední nález: 2014 , Mgr. Ondřej Machač


Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) Ohrožený
České jméno: křižák smrkový
První nález: 1941, F. Miller, Miller 1941
Poslední nález: 2012 , RNDr. Robert Tropek, Ph.D.


Hypsosinga heri (Hahn, 1831) Ohrožený
České jméno: křižák Herův
První nález: 1929, J. Obenberger, Baum 1929
Poslední nález: 2016 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.


Stroemiellus stroemi (Thorell, 1870) Ohrožený
České jméno: křižák Strömův
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález: 2013 , Mgr. Ondřej Machač


Atypus piceus (Sulzer, 1776) Ohrožený
České jméno: sklípkánek černý
První nález: 1934, J. Baum, Baum 1938b
Poslední nález: 2016 , Radek Šich


Clubiona germanica Thorell, 1871 Ohrožený
České jméno: zápředník německý
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález: 1999 , jst


Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 Ohrožený
České jméno: zápředník Kulczyńského
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1951
Poslední nález: 2003


Clubiona leucaspis Simon, 1932 Ohrožený
České jméno: zápředník západní
První nález: 1996, J. Svatoň, viz Pavouk 2009 (č. 28)
Poslední nález: 2012 , Mgr. Ondřej Machač


Clubiona marmorata L. Koch, 1866 Ohrožený
České jméno: zápředník mramorovaný
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález: 2008


Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) Ohrožený
České jméno: vodouch stříbřitý
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález: 2018 , Radek Šich


Brigittea latens (Fabricius, 1775) Ohrožený
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález: 2015 , Mgr. Ondřej Machač


Emblyna mitis (Thorell, 1875) Ohrožený
České jméno: cedivečka jemná


Lathys humilis (Blackwall, 1855) Ohrožený
České jméno: cedivečka kroužkovaná
První nález: 1951, F. Miller, Kůrka 1994e
Poslední nález: 2013 , Mgr. Ondřej Machač


Lathys stigmatisata (Menge, 1869) Ohrožený
České jméno: cedivečka hnědá
První nález: 1929, J. Mařan, Baum 1929
Poslední nález: 2012 , Mgr. Ondřej Machač


Mastigusa arietina (Thorell, 1871) Ohrožený
České jméno: cedivečka mravencomilná
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález: 2014 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc., Mgr. Jan Dolanský


Eresus kollari (Rossi, 1846) Ohrožený
České jméno: stepník rudý
První nález: 1870, A. Slavík, Bárta 1869
Poslední nález: 2017 , Mgr. Jan Dolanský


Cheiracanthium effossum Herman, 1879 Ohrožený
České jméno: zápřednice ostruhová
První nález: 1929, F. Miller, Kůrka 1996a
Poslední nález: 1956


Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 Ohrožený
České jméno: zápřednice křovinná
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález: 2013 , Mgr. Ondřej Machač


Callilepis nocturna (Linné, 1758) Ohrožený
První nález: 1958, F. Miller, Kůrka 1994e
Poslední nález: 2014 , Mgr. Ondřej Machač


Callilepis schuszteri (Herman, 1879) Ohrožený
České jméno: skálovka Schuszterova
První nález: 1932, J. Kratochvíl, Miller 1939
Poslední nález: 2014 , Pavel Marhoul


Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) Ohrožený
České jméno: skálovka trpasličí
První nález: 1940, J. Kratochvíl, Miller 1943, 1947
Poslední nález: 2014 , Mgr. Ondřej Machač


Drassyllus villicus (Thorell, 1875) Ohrožený
České jméno: skálovka vidlicová
První nález: 1932, J. Kratochvíl, Miller 1939
Poslední nález: 2011


Echemus angustifrons (Westring, 1861) Ohrožený
České jméno: skálovka suťová
První nález: 1936, J. Kratochvíl, Miller 1947
Poslední nález: 2005


Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) Ohrožený
České jméno: skálovka žlutonohá
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález: 2014 , Mgr. Ondřej Machač


Gnaphosa lapponum (L. Koch, 1866) Ohrožený
České jméno: skálovka laponská
První nález: 1982, J. Vaněk, Růžička & Vaněk 1997
Poslední nález: 1990 , Jan Vaněk


Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) Ohrožený
České jméno: skálovka podkorní
První nález: 1935, J. Kratochvíl, Miller 1939
Poslední nález: 2012 , Jiří Řehounek


Gnaphosa opaca Herman, 1879 Ohrožený
České jméno: skálovka suchomilná
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález: 2010 , Mgr. Ondřej Machač


Haplodrassus cognatus (Westring, 1861) Ohrožený
České jméno: skálovka hvozdní
První nález: 1941, F. Miller, Miller 1941
Poslední nález: 2015


Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) Ohrožený
České jméno: skálovka dalmatská
První nález: 1947, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález: 2014 , Mgr. Ondřej Machač


Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 Ohrožený
České jméno: skálovka ozubená
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1949
Poslední nález: 2015 , Filip Trnka


Micaria formicaria (Sundevall, 1831) Ohrožený
České jméno: mikarie mravencovitá
První nález: 1929, J. Baum, Baum 1929; Buchar 1961
Poslední nález: 2015 , Tomáš Hamřík


Micaria nivosa L. Koch, 1866 Ohrožený
České jméno: mikarie záhadná
První nález: 1942, F. Miller, Miller 1967
Poslední nález: 1990


Micaria silesiaca L. Koch, 1875 Ohrožený
České jméno: mikarie slezská
První nález: 1930, K. Schubert, Schubert 1933
Poslední nález: 2013 , RNDr. Robert Tropek, Ph.D.


Micaria subopaca Westring, 1861 Ohrožený
České jméno: mikarie kmenová
První nález: V nálezové databázi: 1873
Poslední nález: 2017 , Mgr. Antonín Roušar


Zelotes erebeus (Thorell, 1871) Ohrožený
České jméno: skálovka řemínková
První nález: 1940, J. Kratochvíl, Miller 1947
Poslední nález: 2011 , Mgr. Ondřej Machač


Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) Ohrožený
České jméno: skálovka malá
První nález: 1962, J. Buchar, Miller & Buchar 1977
Poslední nález: 2009


Iberina difficilis Harm, 1966 Ohrožený
První nález: 1946, F. Miller, Kůrka 2000a
Poslední nález: 2011 , Mgr. Antonín Roušar


Acartauchenius scurrilis (O. P.-Cambridge, 1872) Ohrožený
České jméno: pavučenka malooká
První nález: 1903, J. Roubal, Roubal 1905
Poslední nález: 2017 , Pavel Krásenský


Agyneta innotabilis (O. P.-Cambridge, 1863) Ohrožený
České jméno: plachetnatka kmenová
První nález: 1947, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález: 2013 , Mgr. Ondřej Machač


Agyneta milleri (Thaler, Buchar & Kůrka, 1997) Ohrožený
České jméno: plachetnatka Millerova
První nález: 1962, J. Buchar, Buchar 1967b; Thaler et al. 1997
Poslední nález: 1999 , Mgr. Iveta Chvátalová, Ph.D.


Agyneta ramosa Jackson, 1912 Ohrožený
České jméno: plachetnatka větvitá
První nález: 1958, F. Miller, Miller 1959
Poslední nález: 2010


Agyneta subtilis (O. P.-Cambridge, 1863) Ohrožený
České jméno: plachetnatka mokřadní
První nález: 1933, F. Miller, Miller 1934a
Poslední nález: 2007 , RNDr. Robert Tropek, Ph.D.


Aphileta misera (O. P.-Cambridge, 1882) Ohrožený
České jméno: pavučenka rašeliništní
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1951
Poslední nález: 2016 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.


Bolyphantes luteolus (Blackwall, 1833) Ohrožený
České jméno: plachetnatka žlutavá
První nález: 1946, J. Kratochvíl, Kratochvíl & Miller 1947
Poslední nález: 2004


Centromerus incilium (L. Koch, 1881) Ohrožený
České jméno: plachetnatka suchomilná
První nález: 1940, F. Miller, Miller & Kratochvíl 1940b
Poslední nález: 2015


Centromerus levitarsis (Simon, 1884) Ohrožený
České jméno: plachetnatka řemínková
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1951, 1958b
Poslední nález: 2016 , Mgr. Aleš Jelínek


Diplocentria bidentata (Emerton, 1882) Ohrožený
České jméno: pavučenka dvojzubá
První nález: 1971, J. Buchar, Buchar 1989b
Poslední nález: 2011 , Mgr. Antonín Roušar


Erigonella ignobilis (O. P.-Cambridge, 1871) Ohrožený
České jméno: pavučenka bažinná
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález: 2017 , Mgr. Antonín Roušar


Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) Ohrožený
České jméno: pavučenka Jarmilina
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1943, 1947
Poslední nález: 2009


Evansia merens O. P.-Cambridge, 1900 Ohrožený
České jméno: pavučenka mravenčí
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1951
Poslední nález: 2016 , Mgr. Antonín Roušar


Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 Ohrožený
České jméno: pavučenka bezzubá
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1951
Poslední nález: 2008


Gongylidiellum murcidum Simon, 1884 Ohrožený
České jméno: pavučenka vlnková
První nález: 1961, J. Martínek, Buchar 1981a
Poslední nález: 2016 , Mgr. Ondřej Machač


Improphantes decolor (Westring, 1861) Ohrožený
České jméno: plachetnatka zebrovaná
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález: 1997 , prof. Ing. Emanuel Kula, CSc.


Improphantes improbulus (Simon, 1929) Ohrožený
České jméno: plachetnatka podzemní
První nález: 1939, J. Kratochvíl & F. Miller, Kratochvíl & Miller 1940a
Poslední nález: 2012 , Gabriela Blažková


Incestophantes crucifer (Menge, 1866) Ohrožený
České jméno: plachetnatka borová
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález: 2000


Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) Ohrožený
České jméno: plachetnatka Keyserlingova
První nález: 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález: 2011 , Mgr. Ondřej Machač


Kaestneria pullata (O. P.-Cambridge, 1863) Ohrožený
České jméno: plachetnatka pobřežní
První nález: 1969, R. Obrtel, Miller & Obrtel 1975a
Poslední nález: 2014 , Mgr. Ondřej Machač


Kaestneria torrentum (Kulczyński, 1882) Ohrožený
České jméno: plachetnatka potoční
První nález: 1946, J. Kratochvíl, Kratochvíl & Miller 1947
Poslední nález: 1999 , Vladimír Bukva


Kratochviliella bicapitata Miller, 1938 Ohrožený
České jméno: pavučenka Kratochvílova
První nález: 1934, F. Miller, Miller 1938a
Poslední nález: 2008 , Roman Mlejnek


Lasiargus hirsutus (Menge, 1869) Ohrožený
České jméno: pavučenka srstnatá
První nález: 1970, J. Buchar, Buchar 1983b
Poslední nález: 2004


Macrargus carpenteri (O. P.-Cambridge, 1894) Ohrožený
České jméno: plachetnatka Carpenterova
První nález: 1958, J. Buchar, Buchar 1989b
Poslední nález: 1997


Maro minutus O. P.-Cambridge, 1906 Ohrožený
České jméno: plachetnatka drobná
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1951
Poslední nález: 2008 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc., Roman Mlejnek


Metopobactrus prominulus (O. P.-Cambridge, 1872) Ohrožený
České jméno: pavučenka výčnělková
První nález: 1940, F. Miller & J. Kratochvíl, Miller 1947
Poslední nález: 2013 , RNDr. Robert Tropek, Ph.D.


Microlinyphia impigra (O. P.-Cambridge, 1871) Ohrožený
České jméno: plachetnatka hbitá
První nález: 1970, F. Miller, Miller 1971
Poslední nález: 2011


Minicia marginella (Wider, 1834) Ohrožený
České jméno: pavučenka vroubená
První nález: 1938, J. Mařan, Baum 1938b
Poslední nález: 2009


Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) Ohrožený
České jméno: pavučenka krvavá
První nález: 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález: 2015 , Tomáš Hamřík


Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) Ohrožený
České jméno: pavučenka potoční
První nález: 1973, J. Buchar, Růžička 1976, 1978
Poslední nález: 2000 , Mgr. Jan Dolanský


Oryphantes angulatus (O. P.-Cambridge, 1881) Ohrožený
České jméno: plachetnatka rašeliništní
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1951
Poslední nález: 2004


Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 Ohrožený
České jméno: pavučenka lesostepní
První nález: 1939, F. Miller, Miller & Kratochvíl 1939
Poslední nález: 2012 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.


Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 Ohrožený
České jméno: pavučenka Fageova
První nález: 1934, F. Miller, Miller & Kratochvíl 1939
Poslední nález: 2013 , Mgr. Ondřej Machač


Panamomops sulcifrons (Wider, 1834) Ohrožený
České jméno: pavučenka růžkatá
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález: 1997 , prof. Ing. Emanuel Kula, CSc.


Parapelecopsis nemoralis (Blackwall, 1841) Ohrožený
České jméno: pavučenka kulohlavá
První nález: 1985, J. Šmaha, Šmaha 1987, 1990
Poslední nález: 1999 , RNDr. Antonín Kůrka


Pocadicnemis carpatica (Chyzer, 1894) Ohrožený
České jméno: pavučenka karpatská
První nález: 1981, J. Buchar, Buchar 1989b
Poslední nález: 1997 , Jiří Spíšek


Porrhomma cambridgei Merrett, 1994 Ohrožený
České jméno: plachetnatka Cambridgeova
První nález: 1999, L. Kubcová, Buchar & Růžička 2002
Poslední nález: 2016 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc., Mgr. Jan Dolanský


Porrhomma campbelli F. O. P.-Cambridge, 1894 Ohrožený
České jméno: plachetnatka Campbellova
První nález: 1960, J. Martínek, Buchar 1981a
Poslední nález: 2012 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.


Porrhomma montanum Jackson, 1913 Ohrožený
České jméno: plachetnatka tavolníková
První nález: 1959, F. Miller, Miller 1959
Poslední nález: 2004 , Lukáš Šimek


Pseudocarorita thaleri (Saaristo, 1971) Ohrožený
České jméno: pavučenka Thalerova
První nález: 1988, J. Šmaha, Šmaha 1990
Poslední nález: 1999 , Petr Hůla


Silometopus elegans (O. P.-Cambridge, 1872) Ohrožený
České jméno: pavučenka mechová
První nález: 1958, J. Buchar, Buchar 1963a
Poslední nález: 2016 , Mgr. Aleš Jelínek


Styloctetor stativus (Simon, 1881) Ohrožený
České jméno: pavučenka klíšťkovitá
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález: 2011


Syedra gracilis (Menge, 1869) Ohrožený
České jméno: plachetnatka útlá
První nález: 1961, J. Buchar, Buchar 1989b
Poslední nález: 2000 , pv


Tapinocyboides pygmaeus (Menge, 1869) Ohrožený
České jméno: pavučenka nejmenší
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1949
Poslední nález: 2011


Tenuiphantes zimmermanni (Bertkau, 1890) Ohrožený
České jméno: plachetnatka Zimmermannova
První nález: 1968, J. Buchar, Buchar 1989b; Růžička et al. 1989
Poslední nález: 2008 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc., Roman Mlejnek


Theonina cornix (Simon, 1881) Ohrožený
České jméno: plachetnatka vraní
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález: 2005


Theonina kratochvili Miller & Weiss, 1979 Ohrožený
České jméno: plachetnatka Kratochvílova
První nález: 1958, F. Miller, Miller & Weiss 1979
Poslední nález: 2005


Thyreosthenius biovatus (O. P.-Cambridge, 1875) Ohrožený
České jméno: pavučenka dvouhlavá
První nález: 1974, P. Werner, Buchar & Růžička 2002
Poslední nález: 2011


Trichoncus affinis Kulczyński, 1894 Ohrožený
České jméno: pavučenka suchomilná
První nález: 1971, P. Bílek, Bílek 1973
Poslední nález: 2005 , Lukáš Spitzer


Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) Ohrožený
České jméno: pavučenka ušatá
První nález: 1938, A. Hoffer, Miller 1939
Poslední nález: 2009


Trichoncyboides simoni (Lessert, 1904) Ohrožený
České jméno: pavučenka Simonova
První nález: 1975, Z. Mráček, Mráček 1978
Poslední nález: 1998 , Petr Hůla


Trichopterna cito (O. P.-Cambridge, 1872) Ohrožený
České jméno: pavučenka sfingová
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález: 2014 , Mgr. Ondřej Machač


Walckenaeria nodosa O. P.-Cambridge, 1873 Ohrožený
České jméno: pavučenka sukovitá
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1951
Poslední nález: 2000 , RNDr. Milan Řezáč, Ph.D.


Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 Ohrožený
České jméno: pavučenka dubová
První nález: 1956, F. Miller, Miller 1959
Poslední nález: 2007 , Mgr. Antonín Roušar


Agroeca lusatica (L. Koch, 1875) Ohrožený
České jméno: zápředka teplomilná
První nález: 1968, J. Buchar, Buchar 1970b
Poslední nález: 2007


Scotina celans (Blackwall, 1841) Ohrožený
České jméno: zápředka dvoupruhá
První nález: 1968, F. Miller, Kůrka 1996a
Poslední nález: 2015 , Mgr. Ondřej Machač


Scotina palliardii (L. Koch, 1881) Ohrožený
České jméno: zápředka Palliardiho
První nález: 1941, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález: 2007


Acantholycosa norvegica (Thorell, 1872) Ohrožený
První nález: 1875, C. Fickert, Fickert 1875
Poslední nález: 2012 , RNDr. Robert Tropek, Ph.D.


Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) Ohrožený
České jméno: slíďák borový
První nález: 1957, J. Martínek, Buchar 1981a
Poslední nález: 2010


Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) Ohrožený
České jméno: slíďák Sulzerův
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález: 2014 , Pavel Marhoul


Arctosa figurata (Simon, 1876) Ohrožený
České jméno: slíďák suchomilný
První nález: 1959, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002 (databáze)
Poslední nález: 2015 , Pavel Marhoul


Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený
České jméno: slíďák levhartí
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález: 2015 , Mgr. Ondřej Machač


Arctosa lutetiana (Simon, 1876) Ohrožený
České jméno: slíďák lesostepní+B655
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález: 2015 , Mgr. Ondřej Machač


Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) Ohrožený
České jméno: slíďák tečkovaný
První nález: 1961, J. Martínek, Buchar 1981a
Poslední nález: 2014 , Pavel Marhoul


Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Ohrožený
České jméno: slíďák dvoupruhý
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález: 2014 , Mgr. Ondřej Machač


Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) Ohrožený
České jméno: slíďák vřesový
První nález: 1929, E. Nielsen, Schenkel 1929
Poslední nález: 2015 , Mgr. Ondřej Machač


Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený
České jméno: slíďák mokřinný
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález: 2015 , Ing. Vladimír Hula, Ph.D.


Pardosa saltuaria (L. Koch, 1870) Ohrožený
České jméno: slíďák chladnomilný
První nález: 1875, C. Fickert, Fickert 1875
Poslední nález: 1999 , RNDr. Antonín Kůrka


Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) Ohrožený
České jméno: slíďák rašelinný
První nález: 1946, J. Kratochvíl, Kratochvíl & Miller 1947
Poslední nález: 2011


Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Ohrožený
České jméno: slíďák potápivý
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález: 2016 , Mgr. Aleš Jelínek


Piratula knorri (Scopoli, 1763) Ohrožený
České jméno: slíďák pobřežní
První nález: 1892, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález: 2013 , Stanislav Rada


Piratula uliginosa (Thorell, 1856) Ohrožený
České jméno: slíďák rašeliništní
První nález: 0, ,
Poslední nález: 2004


Zora manicata Simon, 1878 Ohrožený
České jméno: zora pustinná
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález: 2011 , Mgr. Ondřej Machač


Trogloneta granulum Simon, 1922 Ohrožený
České jméno: mysmena horská
První nález: 1986, V. Růžička, Růžička 1988c
Poslední nález: 2017 , Mgr. Antonín Roušar


Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) Ohrožený
České jméno: listovník podkorní
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález: 2009 , Mgr. Ondřej Machač


Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) Ohrožený
České jméno: listovník plochý
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález: 2014 , Radek Šich


Thanatus arenarius L. Koch, 1872 Ohrožený
První nález: 1937, V. Šilhavý, Šilhavý 1938a
Poslední nález: 2014 , Mgr. Ondřej Machač


Thanatus atratus Simon, 1875 Ohrožený
České jméno: listovník stepní
První nález: 1898, A. Nosek, Nosek 1898
Poslední nález: 2012 , Mgr. Ondřej Machač


Tibellus maritimus (Menge, 1875) Ohrožený
České jméno: listovník bažinný
První nález: 1941, F. Miller, Miller 1941
Poslední nález: 2011


Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 Ohrožený
České jméno: brabenčík lesní
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález: 2011


Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 Ohrožený
České jméno: brabenčík stepní
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález: 2014 , Mgr. Ondřej Machač


Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) Ohrožený
České jméno: lovčík vodní
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález: 2015 , Mgr. Ondřej Machač


Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) Ohrožený
České jméno: skákavka dvoubarevná
První nález: 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález: 2017 , Ing. Vladimír Hula, Ph.D.


Chalcoscirtus brevicymbialis Wunderlich, 1980 Ohrožený
České jméno: skákavka tmavá
První nález: 1920, F. Miller, Kůrka 2001
Poslední nález: 2013 , Mgr. Ondřej Machač


Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) Ohrožený
České jméno: skákavka člunková
První nález: 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález: 2014 , Pavel Marhoul


Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 Ohrožený
České jméno: skákavka rašelinná
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1951
Poslední nález: 2011


Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) Ohrožený
České jméno: skákavka mravencovitá
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález: 2014 , Radek Šich


Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) Ohrožený
České jméno: skákavka úzká
První nález: 1945, F. Miller, Miller 1949
Poslední nález: 2016 , Mgr. Ondřej Machač


Marpissa radiata (Grube, 1859) Ohrožený
České jméno: skákavka rákosní+B842
První nález: 1940, J. Kratochvíl, Miller 1947
Poslední nález: 2016 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.


Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) Ohrožený
České jméno: skákavka mravenčí
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález: 2015 , Mgr. Ondřej Machač


Neon valentulus Falconer, 1912 Ohrožený
České jméno: skákavka mokřadní
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1951
Poslední nález: 2016 , Mgr. Aleš Jelínek


Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) Ohrožený
České jméno: skákavka listová
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález: 2017


Philaeus chrysops (Poda, 1761) Ohrožený
České jméno: skákavka rudopásá
První nález: 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález: 2011


Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) Ohrožený
České jméno: skákavka stepní
První nález: 1929, F. Miller, Kůrka 2001
Poslední nález: 2010 , Mgr. Ondřej Machač


Sitticus caricis (Westring, 1861) Ohrožený
České jméno: skákavka bažinná
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález: 2015 , Filip Trnka


Sitticus saltator (O. P.-Cambridge, 1868) Ohrožený
České jméno: skákavka pozemní
První nález: 1930, F. Miller, Kůrka v tisku
Poslední nález: 2014 , Mgr. Ondřej Machač


Sitticus saxicola (C. L. Koch, 1846) Ohrožený
České jméno: skákavka masková
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález: 2015 , Radek Šich


Sitticus terebratus (Clerck, 1757) Ohrožený
České jméno: skákavka plotní
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález: 2000 , Pavel Špryňar


Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) Ohrožený
České jméno: skákavka bělovousá
První nález: 1930, E. Nielsen, Schenkel 1930
Poslední nález: 2013 , Mgr. Ondřej Machač


Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 Ohrožený
České jméno: segestra skalní
První nález: 1894, A. Nosek & F. Pavlis, Nosek 1895
Poslední nález: 2004 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.


Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) Ohrožený
České jméno: snovačka kalhotkatá
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález: 2000 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.


Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) Ohrožený
České jméno: snovačka černostrakatá
První nález: 1894, A. Nosek & K. Písařovič, Nosek 1895
Poslední nález: 2012 , Štěpán Vodka


Neottiura suaveolens (Simon, 1879) Ohrožený
České jméno: snovačka líbezná
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález: 2015 , Lubomír Žaloudek


Rugathodes instabilis (O. P.-Cambridge, 1871) Ohrožený
České jméno: snovačka proměnlivá
První nález: 1972, F. Miller, Miller ms.
Poslední nález: 2013 , Mgr. Ondřej Machač


Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) Ohrožený
České jméno: snovačka vřesová
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález: 2015 , Mgr. Ondřej Machač


Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) Ohrožený
České jméno: běžník Blackwallův
První nález: 1934, L. Heyrov. & A. Hoffer, Baum 1934b
Poslední nález: 2011


Ozyptila pullata (Thorell, 1875) Ohrožený
České jméno: běžník tmavý
První nález: 1930, F. Miller, Kůrka 1997a
Poslední nález: 2008


Ozyptila scabricula (Westring, 1851) Ohrožený
České jméno: běžník hlínový
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález: 2015 , Filip Trnka


Thomisus onustus Walckenaer, 1805 Ohrožený
České jméno: běžník květomilný
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález: 2015 , Pavel Marhoul


Tmarus piger (Walckenaer, 1802) Ohrožený
České jméno: běžník větvový
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález: 2017 , Ing. Vladimír Hula, Ph.D.


Xysticus luctator L. Koch, 1870 Ohrožený
České jméno: běžník doubravní
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález: 2013 , RNDr. et Mgr. Ivan H. Tuf, Ph.D.


Xysticus robustus (Hahn, 1832) Ohrožený
České jméno: běžník velký
První nález: 1869, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález: 2011 , Filip Trnka


Xysticus sabulosus (Hahn, 1832) Ohrožený
České jméno: běžník pestrý
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález: 2015 , Filip Trnka


Xysticus striatipes L. Koch, 1870 Ohrožený
České jméno: běžník vřesovištní
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález: 2014 , Tomáš Hamřík


Téměř ohrožený Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) Téměř ohrožený
České jméno: punčoškář horský
První nález: 1875, C. Fickert, Fickert 1875
Poslední nález: 2011


Textrix denticulata (Olivier, 1789) Téměř ohrožený
České jméno: pokoutník ocasatý
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález: 2012 , Filip Trnka


Araneus angulatus Clerck, 1757 Téměř ohrožený
České jméno: křižák velký
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález: 2016 , Mgr. Ondřej Machač


Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený
České jméno: křižák Sturmův
První nález: 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález: 2013 , RNDr. Robert Tropek, Ph.D.


Araneus triguttatus (Fabricius, 1793) Téměř ohrožený
České jméno: křižák trojtečný
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález: 2016 , Mgr. Ondřej Machač


Araniella alpica (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený
České jméno: křižák horský
První nález: 1875, C. Fickert, Fickert 1875
Poslední nález: 2011 , Mgr. Ondřej Machač


Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
České jméno: křižák dvouhrbý
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález: 2017 , Ota Zimmermann


Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) Téměř ohrožený
České jméno: křižák vřesový
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález: 2010 , RNDr. Robert Tropek, Ph.D.


Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) Téměř ohrožený
České jméno: křižák trpasličí
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález: 2016 , Eva Legátová


Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
České jméno: křižák keřový
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález: 2015 , Mgr. Ondřej Machač


Singa nitidula (C. L. Koch, 1844) Téměř ohrožený
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález: 2013 , RNDr. Robert Tropek, Ph.D.


Zilla diodia (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
České jméno: křižák hajní
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález: 2013 , Radek Šich


Atypus affinis (Eichwald, 1830) Téměř ohrožený
České jméno: Sklípkánek hnědý
První nález: 1941, F. Miller, Miller 1941
Poslední nález: 2015 , Mgr. Ondřej Machač


Clubiona brevipes Blackwall, 1841 Téměř ohrožený
České jméno: zápředník krátkonohý
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález: 2016 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc., Mgr. Jan Dolanský


Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený
České jméno: zápředník mechový
První nález: 1929, J. Baum, Baum 1929
Poslední nález: 2011


Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 Téměř ohrožený
České jméno: zápředník větvový
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález: 2013 , RNDr. Robert Tropek, Ph.D.


Clubiona subsultans Thorell, 1875 Téměř ohrožený
České jméno: zápředník podkorní
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález: 2014 , Mgr. Ondřej Machač


Clubiona subtilis L. Koch, 1867 Téměř ohrožený
České jméno: zápředník drobný
První nález: 1941, F. Miller, Miller 1941
Poslední nález: 2014 , Mgr. Ondřej Machač


Dysdera moravica Řezáč, 2014 Téměř ohrožený
České jméno: šestiočka důlkatá
První nález: 1983, F. Miller, Kůrka 1994e
Poslední nález: 2008


Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 Téměř ohrožený
České jméno: zápřednice ladní
První nález: 1997, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002
Poslední nález: 2016 , Mgr. Ondřej Machač


Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) Téměř ohrožený
České jméno: zápřednice zelenavá
První nález: 1959, J. Martínek, Buchar 1981a
Poslední nález: 2014 , Pavel Marhoul


Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený
České jméno: skálovka měděná
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález: 2011


Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
České jméno: skálovka velká
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález: 2010


Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený
České jméno: skálovka smuteční
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález: 2010 , Mgr. Ondřej Machač


Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) Téměř ohrožený
České jméno: skálovka Sörensenova
První nález: 1972, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002 (databáze)
Poslední nález: 2012 , Jiří Řehounek


Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
České jméno: mikarie třpytná
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález: 2015 , Tomáš Hamřík


Zelotes aeneus (Simon, 1878) Téměř ohrožený
České jméno: skálovka kovová
První nález: 1971, P. Bílek, Bílek 1978
Poslední nález: 2013 , RNDr. Robert Tropek, Ph.D.


Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) Téměř ohrožený
České jméno: skálovka hajní
První nález: 1929, E. Nielsen, Schenkel 1929
Poslední nález: 2013 , Štěpán Vodka


Zelotes aurantiacus Miller, 1967 Téměř ohrožený
České jméno: skálovka oranžová
První nález: 1961, F. Miller, Miller 1967
Poslední nález: 2015 , Tomáš Hamřík


Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený
České jméno: skálovka dvoubarvá
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález: 2015 , Pavel Marhoul


Zelotes longipes (L. Koch, 1866) Téměř ohrožený
České jméno: skálovka dlouhonohá
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález: 2014 , Mgr. Ondřej Machač


Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
České jméno: příčnatka bažinná
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález: 2016 , Filip Trnka


Hahnia helveola Simon, 1875 Téměř ohrožený
České jméno: příčnatka žlutavá
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1958b
Poslední nález: 2011 , Mgr. Ondřej Machač


Hahnia ononidum Simon, 1875 Téměř ohrožený
České jméno: příčnatka hřebínková
První nález: 1933, F. Miller, Miller 1934a
Poslední nález: 2016 , Mgr. Ondřej Machač


Iberina microphthalma Snazell & Duffey, 1980 Téměř ohrožený
První nález: 2014, V. Růžička & J. Dolanský, Růžička & Dolanský 2016
Poslední nález: 2016 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc., Mgr. Jan Dolanský


Agyneta cauta (O. P.-Cambridge, 1902) Téměř ohrožený
České jméno: plachetnatka makadlová
První nález: 1947, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález: 2016 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.


Agyneta mollis (O. P.-Cambridge, 1871) Téměř ohrožený
České jméno: plachetnatka luční
První nález: 1934, F. Miller, Miller 1935b
Poslední nález: 2000 , Ing. Vladimír Hula, Ph.D.


Allomengea vidua (L. Koch, 1879) Téměř ohrožený
České jméno: plachetnatka různotrnná
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1951
Poslední nález: 2014 , Mgr. Ondřej Machač


Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) Téměř ohrožený
České jméno: plachetnatka trnozubá
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález: 2011 , Mgr. Ondřej Machač


Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka bahnomilná
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález: 2016 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.


Asthenargus perforatus Schenkel, 1929 Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka dírkatá
První nález: 1949, J. Kratochvíl, Miller 1951
Poslední nález: 2006 , RNDr. et Mgr. Ivan H. Tuf, Ph.D., Vratislav Laška


Centromerus brevivulvatus (Menge, 1866) Téměř ohrožený
První nález: V nálezové databázi: 1935 , prof. RNDr. František Miller, DrSc.
Poslední nález: 2000


Centromerus serratus (O. P.-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený
České jméno: plachetnatka pilovitá
První nález: 1958, F. Miller, Miller 1958b
Poslední nález: 2016 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc., Mgr. Jan Dolanský


Ceratinella major Kulczyński, 1894 Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka větší
První nález: 1968, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002 (databáze)
Poslední nález: 2011


Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka tlustonohá
První nález: 1892, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález: 2013 , Mgr. Ondřej Machač


Diplocephalus permixtus (O. P.-Cambridge, 1871) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka trojtrnná
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1951
Poslední nález: 2016 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.


Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka číškovitá
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález: 2013 , RNDr. Robert Tropek, Ph.D.


Donacochara speciosa (Thorell, 1875) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka rákosní
První nález: 1955, H. Hiršová, Buchar & Růžička 2002 (databáze)
Poslední nález: 2016 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.


Drepanotylus uncatus (O. P.-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka háková
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1951
Poslední nález: 2010


Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka žlutonohá
První nález: 1971, P. Bílek, Bílek 1975, 1978
Poslední nález: 2017 , Mgr. Antonín Roušar


Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka podivná
První nález: 1934, F. Miller, Miller 1935b
Poslední nález: 2005


Gonatium rubens (Blackwall, 1833) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka rubínová
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález: 1999


Gongylidiellum vivum (O. P.-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka mokřadní
První nález: 1936, F. Miller, Miller 1936b
Poslední nález: 2013 , RNDr. Robert Tropek, Ph.D.


Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka plachetnatková
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález: 2016


Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka srnčí
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález: 2016


Improphantes nitidus (Thorell, 1875) Téměř ohrožený
České jméno: plachetnatka jablková
První nález: 1934, F. Miller, Miller 1935b
Poslední nález: 2009


Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) Téměř ohrožený
České jméno: plachetnatka zobákovitá
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález: 2013 , Mgr. Ondřej Machač


Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 Téměř ohrožený
České jméno: plachetnatka lopatková
První nález: 1938, F. Miller, Miller & Kratochvíl 1938
Poslední nález: 2008


Lessertia dentichelis (Simon, 1884) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka dlouhonohá
První nález: 1959, J. Buchar, Buchar 1962a
Poslední nález: 2005 , Roman Mlejnek, RNDr. Karel Tajovský, CSc.


Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka tečkovaná
První nález: 1935, F. Miller, Miller 1936a
Poslední nález: 2016 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.


Mansuphantes arciger (Kulczyński, 1882) Téměř ohrožený
České jméno: plachetnatka smrčinová
První nález: 1892, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález: 2008 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc., Roman Mlejnek


Mecopisthes silus (O. P.-Cambridge, 1872) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka ploskonosá
První nález: 1930, K. Schubert, Schubert 1933
Poslední nález: 2017 , Mgr. Antonín Roušar


Megalepthyphantes pseudocollinus Saaristo, 1997 Téměř ohrožený
České jméno: plachetnatka Saaristova
První nález: 1994, J. Chytil, Buchar & Růžička 2002
Poslední nález: 2005 , Lukáš Spitzer


Mioxena blanda (Simon, 1884) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka půvabná
První nález: 1974, H. Potužáková, Potužáková 1975
Poslední nález: 2015 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc., Mgr. Jan Dolanský


Mughiphantes pulcher (Kulczyński, 1881) Téměř ohrožený
České jméno: plachetnatka noční
První nález: 1929, E. Nielsen, Schenkel 1929
Poslední nález: 2013 , Mgr. Ondřej Machač


Notioscopus sarcinatus (O. P.-Cambridge, 1872) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka štěrbinovitá
První nález: 1930, K. Schubert, Schubert 1933
Poslední nález: 2016 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.


Oreonetides quadridentatus (Wunderlich, 1972) Téměř ohrožený
České jméno: plachetnatka čtyřzubá
První nález: 2005, V. Laška & I. H. Tuf, Kopecký & Tuf 2013
Poslední nález: 2005 , RNDr. et Mgr. Ivan H. Tuf, Ph.D., Vratislav Laška


Palliduphantes insignis (O. P.-Cambridge, 1913) Téměř ohrožený
České jméno: plachetnatka krtčí
První nález: 1945, F. Miller, Miller & Kratochvíl 1948
Poslední nález: 2005


Pelecopsis elongata (Wider, 1834) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka zakrojená
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález: 2009


Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
České jméno: plachetnatka křížová
První nález: 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález: 2008 , Jan Havelka


Porrhomma convexum (Westring, 1851) Téměř ohrožený
České jméno: plachetnatka bystř+B396inná
První nález: 1899, K. Absolon sen., Kratochvíl 1933a
Poslední nález: 2012 , Gabriela Blažková


Pseudomaro aenigmaticus Denis, 1966 Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka jeskynní
První nález: 2002, O. Jäger & M. Řezáč, Růžička & Buchar 2008


Saloca kulczynskii Miller & Kratochvíl, 1939 Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka Kulczyńského
První nález: 1952, J. Nosek, Nosek 1954
Poslední nález: 2006 , Roman Mlejnek


Sintula corniger (Blackwall, 1856) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka rohatá
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1951
Poslední nález: 2009


Tapinocyba biscissa (O. P.-Cambridge, 1872) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka vidlicová
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález: 2008 , Mgr. Antonín Roušar


Trichopternoides thorelli (Westring, 1861) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka Thorellova
První nález: 1960, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002
Poslední nález: 1996 , RNDr. Zdeněk Majkus, CSc.


Typhochrestus digitatus (O. P.-Cambridge, 1872) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka štěrbinková
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález: 2008


Walckenaeria capito (Westring, 1861) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka hlaváč
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález: 2008 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc., Roman Mlejnek


Walckenaeria kochi (O. P.-Cambridge, 1872) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka Kochova
První nález: 1941, F. Miller, Miller 1941
Poslední nález: 2016 , Mgr. Aleš Jelínek


Walckenaeria unicornis O. P.-Cambridge, 1861 Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka jednorohá
První nález: 1933, F. Miller, Miller 1934a
Poslední nález: 2008


Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený
České jméno: zápředka měděná
První nález: 1898, A. Nosek, Nosek 1898
Poslední nález: 2017 , Ing. Vladimír Hula, Ph.D.


Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) Téměř ohrožený
České jméno: zápředka vlhkomilná
První nález: V nálezové databázi: 1976
Poslední nález: 2014 , Mgr. Ondřej Machač


Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
České jméno: slíďák pasekový
První nález: 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález: 2012 , Mgr. Ondřej Machač


Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) Téměř ohrožený
České jméno: slíďák tatarský
První nález: 1924, J. Kratochvíl, Kratochvíl 1951
Poslední nález: 2014 , Mgr. Ondřej Machač


Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
České jméno: slíďák ladní
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález: 2015 , Mgr. Ondřej Machač


Pirata tenuitarsis Simon, 1876 Téměř ohrožený
České jméno: slíďák bahenní
První nález: 1929, J. Kratochvíl, Kratochvíl 1931
Poslední nález: 2012 , Jiří Řehounek


Trochosa robusta (Simon, 1876) Téměř ohrožený
České jméno: slíďák dutinkový
První nález: 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález: 2016 , Mgr. Ondřej Machač


Trochosa spinipalpis (F. O. P.-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený
České jméno: slíďák štětinatý
První nález: 1929, J. Obenberger, Baum 1929
Poslední nález: 2016 , Mgr. Aleš Jelínek


Ero aphana (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
České jméno: ostník šestiskvrnný
První nález: 1866, E. Lokaj, Bárta 1869
Poslední nález: 2016 , Eva Legátová


Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) Téměř ohrožený
České jméno: paslíďák keřový
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález: 2012 , Jiří Řehounek


Philodromus buchari Kubcová, 2004 Téměř ohrožený
České jméno: listovník Bucharův
První nález: 1966, J. Buchar, Kubcová 2004
Poslední nález: 2012 , Mgr. Ondřej Machač


Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) Téměř ohrožený
České jméno: listovník větvový
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález: 2005 , Lukáš Šimek


Philodromus praedatus O. P.-Cambridge, 1871 Téměř ohrožený
České jméno: listovník vrásčitý
První nález: 1958, J. Martínek, Kubcová & Schlaghamerský 2002
Poslední nález: 2013 , Mgr. Ondřej Machač


Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
České jméno: listovník drnový
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález: 2015 , Ing. Vladimír Hula, Ph.D.


Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 Téměř ohrožený
České jméno: listovník mokřadní
První nález: 1936, V. Šilhavý, Šilhavý 1940
Poslední nález: 2010 , Mgr. Ondřej Machač


Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) Téměř ohrožený
České jméno: skákavka teplomilná
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález: 2016 , Mgr. Ondřej Machač


Dendryphantes hastatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
České jméno: skákavka borová
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález: 2000 , RNDr. Antonín Kůrka


Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) Téměř ohrožený
České jméno: skákavka bronzová
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález: 2012 , RNDr. Robert Tropek, Ph.D.


Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený
České jméno: skákavka zlatavá
První nález: 1894, Dr. Fleischer, Nosek 1895
Poslední nález: 2015


Marpissa muscosa (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
České jméno: skákavka velká
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález: 2016 , Mgr. Ondřej Machač


Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
České jméno: skákavka křížová
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález: 2015 , Ing. Vladimír Hula, Ph.D.


Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
České jméno: skákavka podkorní
První nález: 1936, F. Miller, Kůrka 2001
Poslední nález: 2017 , Ing. Vladimír Hula, Ph.D.


Salticus cingulatus (Panzer, 1797) Téměř ohrožený
České jméno: skákavka stromová
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález: 2014 , Štěpán Vodka


Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Téměř ohrožený
České jméno: skákavka tlustonohá
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález: 2015 , Mgr. Ondřej Machač


Sitticus floricola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený
České jméno: skákavka pospolná
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález: 2012 , Jiří Řehounek


Sitticus rupicola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený
České jméno: skákavka skalní
První nález: 1929, E. Nielsen, Schenkel 1929
Poslední nález: 2006


Talavera aperta (Miller, 1971) Téměř ohrožený
České jméno: skákavka drápkatá
První nález: 1975, Z. Majkus, Majkus 1988b
Poslední nález: 2013 , RNDr. Robert Tropek, Ph.D.


Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 Téměř ohrožený
České jméno: čelistnatka keřová
První nález: 1898, A. Nosek, Nosek 1898
Poslední nález: 2014 , Zdeněk Hyan


Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 Téměř ohrožený
České jméno: čelistnatka tmavá
První nález: 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález: 2010


Episinus truncatus Latreille, 1809 Téměř ohrožený
České jméno: snovačka uťatá
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález: 2011


Lasaeola tristis (Hahn, 1833) Téměř ohrožený
České jméno: snovačka mravencožravá
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález: 2014 , Stanislav Rada


Robertus scoticus Jackson, 1914 Téměř ohrožený
České jméno: snovačka skotská
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1951, 1967
Poslední nález: 2007 , Roman Mlejnek


Robertus truncorum (L. Koch, 1872) Téměř ohrožený
České jméno: snovačka kmenová
První nález: 1875, C. Fickert, Fickert 1875
Poslední nález: 2008 , Roman Mlejnek


Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) Téměř ohrožený
České jméno: snovačka běloskvrnná
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález: 2017


Theonoe minutissima (O. P.-Cambridge, 1879) Téměř ohrožený
České jméno: snovačka nejmenší
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1951
Poslední nález: 2017 , Mgr. Antonín Roušar


Theridion betteni Wiehle, 1960 Téměř ohrožený
České jméno: snovačka skalní
První nález: 1962, J. Buchar, Buchar 1975a
Poslední nález: 2013 , Mgr. Ondřej Machač


Theridion pictum (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
České jméno: snovačka malovaná
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález: 2014 , Mgr. Ondřej Machač


Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877) Téměř ohrožený
České jméno: křižáček pobřežní
První nález: 1996, M. Holec, Buchar & Růžička 2002
Poslední nález: 2011


Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený
České jméno: běžník plochý
První nález: 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález: 2014 , Pavel Marhoul


Heriaeus graminicola (Doleschall, 1852) Téměř ohrožený
České jméno: běžník trávový
První nález: 1958, F. Miller, Loerbroks 1983
Poslední nález: 2015 , Filip Trnka


Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Téměř ohrožený
České jméno: běžník stepní
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález: 2015 , Tomáš Hamřík


Ozyptila simplex (O. P.-Cambridge, 1862) Téměř ohrožený
České jméno: běžník prostý
První nález: 1968, J. Buchar, Buchar 1970b
Poslední nález: 2009


Pistius truncatus (Pallas, 1772) Téměř ohrožený
České jméno: běžník lichoběžníkovitý
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález: 2017 , Ing. Vladimír Hula, Ph.D.


Synema globosum (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený
České jméno: běžník skvostný
První nález: 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález: 2016 , Mgr. Ondřej Machač


Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený
České jméno: běžník poutavý
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález: 2013 , Mgr. Ondřej Machač


Titanoeca schineri L. Koch, 1872 Téměř ohrožený
České jméno: teplomil Schinerův
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález: 2013 , Radek Šich


Nezvěstný Araneus saevus (L. Koch, 1872) Nezvěstný
České jméno: křižák stromový
První nález: 1971, A. Kůrka, Kůrka 1981a
Poslední nález: 2016 , Mgr. Ondřej Machač


Gibbaranea ullrichi (Hahn, 1835) Nezvěstný
České jméno: křižák Ullrichův
První nález: 1971, F. Miller, Miller 1971


Dictyna major Menge, 1869 Nezvěstný
České jméno: cedivečka velká
První nález: 1975, P. Kasal, Kasal 1981
Poslední nález: 1975 , doc. MUDr. Pavel Kasal, CSc.


Micaria albovittata (Lucas, 1846) Nezvěstný
České jméno: mikarie bělostuhá
První nález: 1967, F. Miller, Miller 1967
Poslední nález: 1973 , Hana Potužáková


Urozelotes rusticus (L. Koch, 1872) Nezvěstný
České jméno: skálovka červená
První nález: 1933, J. Baum, Baum 1938b; Buchar 1961
Poslední nález: 1933 , RNDr. Jiří Baum


Agyneta decora (O. P.-Cambridge, 1871) Nezvěstný
České jméno: plachetnatka rašelinná
První nález: 1960, J. Buchar, Buchar 1967b
Poslední nález: 1962 , prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc.


Centromerus dilutus (O. P.-Cambridge, 1875) Nezvěstný
České jméno: plachetnatka stužkovitá
První nález: 1958, F. Miller, Miller 1958b
Poslední nález: 1958 , prof. RNDr. František Miller, DrSc.


Entelecara obscura Miller, 1971 Nezvěstný
První nález: 1971, F. Miller, Miller 1971
Poslední nález: 1967 , prof. RNDr. František Miller, DrSc.


Heterotrichoncus pusillus (Miller, 1958) Nezvěstný
České jméno: pavučenka různobrvá
První nález: 1951, F. Miller, Miller 1958c
Poslední nález: 1954


Hylyphantes nigritus (Simon, 1881) Nezvěstný
České jméno: pavučenka vývrtková
První nález: 1938, A. Hoffer, Miller 1939
Poslední nález: 1938


Hypomma fulvum (Bösenberg, 1902) Nezvěstný
České jméno: pavučenka plavá
První nález: 1965, J. Martínek, Buchar 1981a
Poslední nález: 1971


Jacksonella falconeri (Jackson, 1908) Nezvěstný
České jméno: pavučenka Falconerova
První nález: 1971, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002
Poslední nález: 1971


Maro lehtineni Saaristo, 1971 Nezvěstný
České jméno: plachetnatka Lehtinenova
První nález: 1983, J. Vaněk, Růžička 2000d
Poslední nález: 1983 , Jan Vaněk


Neriene furtiva (O. P.-Cambridge, 1871) Nezvěstný
České jméno: plachetnatka trávomilná
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález: 1971 , prof. RNDr. František Miller, DrSc.


Panamomops latifrons Miller, 1959 Nezvěstný
České jméno: pavučenka doubravní
První nález: 1958, F. Miller, Miller 1959
Poslední nález: 1974


Porrhomma omissum Miller, 1971 Nezvěstný
České jméno: plachetnatka moravská
První nález: 1975, F. Miller, Miller & Obrtel 1975b
Poslední nález: 1975 , prof. RNDr. František Miller, DrSc.


Satilatlas britteni (Jackson, 1913) Nezvěstný
České jméno: pavučenka Brittenova
První nález: 1977, V. Růžička, Růžička 1986a
Poslední nález: 1977 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.


Stemonyphantes conspersus (L. Koch, 1879) Nezvěstný
České jméno: plachetnatka smrčková
První nález: 1930, E. Nielsen, Schenkel 1930
Poslední nález: 1966 , prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc.


Trichoncoides piscator (Simon, 1884) Nezvěstný
České jméno: pavučenka dlouhovlasá
První nález: 1938, J. Kratochvíl, Miller 1939
Poslední nález: 1970 , prof. RNDr. František Miller, DrSc.


Zora distincta Kulczyński, 1915 Nezvěstný
České jméno: zora pestrá
První nález: 1952, F. Miller, Růžička & Buchar 2008


Phrurolithus szilyi Herman, 1879 Nezvěstný
České jméno: brabenčík Szilyho
První nález: 1983, F. Miller, Kůrka 1996a
Poslední nález: 1983 , prof. RNDr. František Miller, DrSc.


Phlegra bresnieri (Lucas, 1846) Nezvěstný
České jméno: skákavka úzkopásá
První nález: 1940, J. Kratochvíl, Miller 1947
Poslední nález: 1941


Asagena meridionalis Kulczyński, 1894 Nezvěstný
České jméno: snovačka východní
První nález: 1910, E. Reimoser, Knoflach 1996
Poslední nález: 1910


Euryopis episinoides (Walckenaer, 1847) Nezvěstný
České jméno: snovačka vykrojená
První nález: 1941, J. Kratochvíl, Miller 1947
Poslední nález: 1941


Kochiura aulica (C. L. Koch, 1838) Nezvěstný
České jméno: snovačka nádvorní
První nález: 1959, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002
Poslední nález: 1959 , prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc.


Robertus ungulatus Vogelsanger, 1944 Nezvěstný
České jméno: snovačka drápkatá
První nález: 1964, J. Martínek, Buchar 1981a
Poslední nález: 1964


Titanoeca tristis L. Koch, 1872 Nezvěstný
České jméno: teplomil skalní
První nález: 1932, J. Kratochvíl, Kratochvíl 1932b
Poslední nález: 1932


Česká arachnologická společnost © 2008-2018