115. arachnologický seminář

Doba konání

2.12.2017 - 30.11.-1

Popis

Org. S. Pakár
  • K. Rückl & V. Kroc - Nezapomínejme na křižáka Larinioides ixobolus
  • A. Jelínek - Pardosa maisa – slíďák slaništní?
  • V. Růžička & V. Hula - Další nová třesavka u nás
  • V. Růžička - Šplh po vlákně
  • F. Pajpuch - Mechanismy karyotypové evoluce u křižáků
  • O. Machač - Česká arachnologická společnost v roce 2017

Místo

Brno

Soubory

1516994497-brno17.jpg
Česká arachnologická společnost © 2008-2018