107. arachnologický seminář

Doba konání

17.2.2011

Popis

v rámci Zoologických dní
  • Řezáč M.: Stavba a funkce snovacích žláz pavouků
  • Sentenská L., Pekár S.: Reversní sexuální kanibalismus u pavouka druhu Micaria sociabilis
  • Pekár S., Mayntz D., Ribeiro T., Herberstein M.E.: Specialist ant-eating spiders selectively feed on different body parts to balance nutrient intake
  • Líznarová E., Sentenská L., Pekár S.: Lokální specializace a kondiční strategie v lovu kořisti u pavouka Oecobius navus
  • Šestáková A., Krumpál M.: Čo nám povedia trichobotrie križiakov (Araneae, Araneidae)
  • Korenko S.: Blanokrídli parazitoidi (Polysphinctini) sieťových pavúkov (Araneae) v korunách ovocných stromov a ich asociácia k špecifickému druhu hostiteľa

Místo

Brno